Trei candidaţi pentru fotoliul de rector al Universităţii din Craiova

0
232

Alegerile pentru stabilirea noilor structuri de conducere a Universităţii din Craiova au ajuns în punctul culminant: desemnarea noului rector. Profesorii şi studenţii îşi vor exprima opţiunile pe 23 februarie a.c. În competiţie sunt înscrise trei cadre didactice, cu funcţii de conducere.

Primul candidat care şi-a exprimat intenţia de a ocupa funcţia de rector este prof.univ.dr. Dan Claudiu Dănişor –decanul Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică. Licenţiat în Drept la Universitatea din Bucureşti, prof. univ.dr Dan Claudiu Dănişor şi-a început cariera universitară în 1992 la Craiova, unde a şi urmat doctoratul în perioada 1993-1996. Patru ani mai târziu, în 2000, a devenit prodecan al facultăţii, iar din 2008 ocupă funcţia de decan.

Al doilea candidat înscris pe listele electorale este prof.univ.dr. Nicolae Panea, prorectorul Universităţii din Craiova. Antropolog de renume, are 20 de ani vechime la Facultatea de Litere, unde pe lângă activitatea didactică şi de cercetare a şi îndeplinit primele atribuţii manageriale. În perioada 1996-2000 a ocupat funcţia de prodecan, iar  între 2000-şi 2004 a fost decan. Din 2004 a ajuns la conducerea Universităţii, fiind numit pentru patru ani prorector cu probleme de învăţământ, iar din 2008 şi până în prezent, prorector relaţii internaţionale.

Cel de al treilea candidat la funcţia de rector este prof.univ.dr. Cezar Spînu, directorul departamentului de Chimie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte.  Şi-a început activitatea didactică la Universitatea din Craiova în anul 1993 ca preparator la Facultatea de Chimie, iar în 2008-2011 a ocupat funcţia de decan al facultăţii.

Secţiile de votare vor fi amplasate în sediul central

Electoratul, format din cadrele didactice şi de cercetare titulare ale Universităţii Craiova şi reprezentanţii studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor, va desemna viitorul rectorul prin vot universal, direct şi secret. Secţiile de votare vor fi fixate în clădirea centrală. Consiliul de Administraţie al Universităţii, împreună cu Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti din Universitate, stabileşte numărul secţiilor de votare, arondarea alegătorilor şi locaţiile în care se amplasează cabinele de vot.

Conform  regulamentului pentru acest scrutin, alegerea rectorului este validată dacă numărul celor care şi -au exprimat votul reprezintă cel puţin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot din Universitate. Dacă la data primei convocări nu este realizat cvorumul, va fi programat un nou tur de scrutin, în termen de maximum două zile, cu încadrarea în calendarul alegerilor, data limită de desemnare fiind 27 februarie. Rezultatul celui de al doilea tur de scrutin va fi validat indiferent de numărul celor care votează. Va fi declarat rector al Universităţii candidatul care întruneşte un număr de voturi cel puţin egal cu jumătate plus unu din numărul celor care au votat.