Marin Sorescu, într-o expoziţie de cărţi şi periodice

0
158

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” organizează, ca în fiecare an, în perioada 19-29 februarie, expoziţia de carte «Marin Sorescu – „Singur printre poeţi”». Aceasta cuprinde cărţi şi periodice, între care volumele „Singur printre poeţi” (Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1964), „Norii: versuri” (Craiova, Editura „Scrisul Românesc, 1975), „La muerte del Reloj (Poesia y teatro)” – ensayo y traduccion Mannuel Serrano Perez (Bucureşti, Editura Univers, 1983), ultimele două purtând autograful autorului, „Opere” – ediţie îngrijită de Mihaela Constantinescu Podocea şi prefaţată de Eugen Simion (Bucureşti, Editura „Univers Enciclopedic”, 2002, cinci volume). Li se adaugă periodicele „Ramuri: 1905-1980” (redactor-şef Marin Sorescu, Craiova, 1980) – volum jubiliar editat cu prilejul împlinirii a 75 de ani de la apariţia primului număr al revistei, „Arhivele Olteniei”, „Arca”, „Caiete critice”.