Craiova: Reprezentanţii Sindicatului Justiţia Oltenia mulţumiţi de poziţia CSM vizând personalul auxiliat din instanţe

0
256
PozaVicepresedintele Sindicatului Justiţia Oltenia, Mihai Ştefan informează că personalul auxiliar de specialitate şi cel conex a luat act de punctul de vedere al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii care recomandă ordonatorilor de credite, în raport de Decizia nr. 794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale, ca în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi familiale ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind o constantă, astfel că, diferenţele de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale „Justiţie” trebuie să rezulte exclusiv din coeficienţii de multiplicare specifici fiecărei funcţii şi grad, care se aplică valorii de referinţă sectorială maximă, aflat în plată, de 405 lei, la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 293/2015.” Astfel, personalul auxiliar de specialitate şi cel conex din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor aferente considera corect, temeinic, legal şi oportun punctul de vedere menţionat şi apreciază că, lucrând în Familia Ocupaţională “JUSTIŢIE”, valoarea de referinţă sectorială maximă amintită supra trebuie calculată şi acestei categorii profesionale care participa la efectuarea actului de justiţie din România, Este imperios necesar ca inechităţile rezultate ca urmare a adoptării şi interpretării neunitare a legilor de salarizare trebuie înlăturate, în acord cu decizia Curţii Constituţionale nr. 794 din 15.12.2016, astfel încât cei care fac parte din sistemul judiciar să fie salarizaţi avându-se în vedere o valoare de referinţă sectorială unică. În timp, aplicarea neunitară a dispoziţiilor legale incidente în materia salarizării a determinat existenţa unor diferenţe de salarizare pentru aceeaşi funcţie in cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi, cauzele acestor diferenţe fiind diverse de la o categorie profesională la alta, iar acestea trebuie sa fie eliminate, având în vedere şi faptul că salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea – cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se referă şi la Familia Ocupaţională “JUSTIŢIE”.