Bursele școlare: în așteptare…

0
645

Anul școlar 2020-2021 aduce în vedere noi și noi probleme: au trecut treisprezece
săptămâni de la începerea acestuia, vacanța de iarnă se apropie și, totuși, niciun elev de pe
teritoriul județului Dolj nu a primit bursa școlară pentru care a aplicat. În ciuda solicitărilor
frecvente a comunicării burselor din partea Consiliului Județean al Elevilor Dolj, situația
continuă să fie ignorată și lăsată sub semnul întrebării…
Beneficiarii burselor școlare sunt elevii care învață în unitățile de învățământ preuniversitar
de stat, iar aceștia trebuie să se încadreze în criteriile de acordare a celor 4 categorii de burse
(burse de merit, burse de performanță, burse de studio și burse de ajutor social). Tipurile de bursă enumerate vizează atât elevii premianți, cu rezultate excepționale obținute prin participarea la olimpiade și concursuri, cât și elevii care provin din familii cu situații financiare instabile sau care se confruntă cu alte probleme ce îngreunează parcursul educațional al copilului. Conform art.11, lit. e) și f) din “Statutul elevului”, elevii au dreptul social deplin de a beneficia de aceste burse școlare, create pentru a remunera munca elevilor și pentru a încuraja o educație prosperă. Deși legea prevede acordarea acestora necondiționat, în județul Dolj bursele școlare nu au trecut de simplul statut de promisiune, atent protejată de clasica scuză “fonduri insuficiente”.
Încă de la prima sesizare a acestei probleme, Consiliul Județean al Elevilor Dolj a simțit
responsabilitatea de a îndrepta situația prin mijloacele posibile. A fost trimisă o adresă cu privire la neacordarea burselor școlare către toate Primăriile și Consiliile Locale din județul Dolj și o imediată cerere de soluționare a circumstanței. Răspunsul : o liniște apăsătoare. Pe lângă
încălcarea unui drept fundamental al elevului, conducerea pare că este dezinteresată total de
valorile tinere din băncile doljene și nu își dorește ca aceștia să evolueze armonios. Bursele
școlare le conferă elevilor o motivație, o încurajare pentru munca depusă, reprezintă pentru ei un imbold de a continua, indiferent de obstacolele regăsite pe drumul educațional. Refuzul continuu al conducerii de a oferi burse școlare devine o barieră ce se ridică ferm între elevi și împlinirea viselor lor. Ignorarea acestei probleme demonstrează încă o dată lipsa de preocupare a autorităților pentru aproximativ 100 000 de elevi români și, implicit, pentru calitatea viitorului țării.

Contextul actual în care sistemul de învățământ s-a mutat în mediul online produce și așa
destule dezamăgiri și neînțelegeri în rândul tinerilor, iar neacordarea burselor școlare nu face
decât să deterioreze și mai mult motivația tinerilor și încrederea lor în instituțiile de conducere.
Bursele NU sunt opționale, inechitatea în rândul elevilor NU trebuie acceptată și nerespectarea
legii NU trece nevăzută !

Khaddour Ahmad-Haron
Vicepresedinte Consiliul Județean al Elevilor Dolj