Se caută  autori de manuale, pentru anul şcolar 2020 – 2021

0
371

A început selecţia cadrelor didactice, în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru clasele I – VIII, pentru anul de învăţământ 2020 – 2021. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis tuturor subunităţilor din teritoriu prevederile legale pentru acest proces.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) va realiza procesul de selecţie, , în conformitate cu Metodologia de evaluare a calităţii proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar, anexă la OMEN nr.3103/28.01.2019, a cadrelor didactice pe discipline, cu statut de experţi cooptaţi, în vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare depuse în perioada decembrie 2019 – februarie 2020. Cadrele didactice selectate vor desfăşura mai multe activităţi, aşa cum sunt cuprinse în procedurile specifice CNEE: fiecare expert cooptat primeşte, în vederea evaluării, toate proiectele de manuale şcolare corespunzătoare unei discipline de studiu, depuse de ofertanţi; activitatea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare se desfăşoară, în mod independent, de către fiecare expert cooptat; fiecare expert cooptat analizează proiectele de manuale şcolare repartizate prin intermediul aplicaţiei dedicate şi completează, pentru fiecare, fişele tip (A şi B) de evaluare, în urma celei B fiind obţinut punctajul individual; experţii cooptaţi evidenţiază  obligatoriu în fişele de evaluare argumente/exemple care susţin punctajul acordat fiecărui decriptor, respectiv motivul declarării neconformităţii; etc.

Criterii de selecţie

Nu lipsesc nici criteriile de selecţie a cadrelor didactice cu statut de experţi cooptaţi, pe discipline, care se fac pe baza competenţei şi experienţei acumulate şi probate, precum şi în ceea ce priveşte disponibilitatea manifestată în implicarea activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru anul şcolar 2020 – 2021.  Astfel, printre condiţii, se regăsesc: desfăşurarea de activităţi de predare – învăţare – evaluare în învăţământul superior corespunzătoare disciplinei sau în învăţământul preuniversitar , corespunzătoare nivelului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează manualele; dovedirea, prin acte de studii, că posedă specializarea necesară; etc. Prioritatea o au cei care au titlu ştiinţific de „Doctor” sau gradul I ; au absolvit cursuri care vizează problematica specificăevaluării proiectelor de manuale şcolare…

Secretizare totală

Sunt două etape de selecţie. Prima a început pe 9 decembrie 2019 şi se va încheia pe 6 ianuarie 2020, în timpul căreia va avea loc înscrierea candidaţilor, prin respectarea mai multor instrucţiuni, toate prin metode online, cei care doresc să fie parte în proiect trebuind, obligatoriu, să selecteze disciplina pentru care aplică şi să prezinte un CV în format european (maximum patru pagini), însoţit de documente justificative. Cea de-a doua etapă se va desfăşura în perioada 13 – 27 ianuarie 2020, prin aplicarea unei proceduri specifice CNEE, în urma căreia vor fi contactaţi candidaţii, pentru a face parte din grupurile de experţi pe fiecare disciplină în parte; anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru cei aleşi. Întregul proces este confidenţial, candidaţii având obligativitatea de a asigura secretizarea atât a convorbirilor telefonice şi corespondenţei specifice legate de evaluare, cât şi pe toată perioada de valabilitate a manualului.