Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, la a IV-a ediţie a proiectului multilateral Comenius

0
108

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Craiova anunţă cea de-a patra întâlnire a proiectului multilateral Comenius „Travelling around the world through tales”, desfăşurat în parteneriat cu instituţii de învăţământ din şase ţări: Marea Britanie, Turcia, Grecia, Italia, Polonia şi Bulgaria.

În cadrul acestei vizite, unitatea şcolară organizează în data de 25 octombrie 2013, în intervalul orar 14:30-16:30, simpozionul internaţional cu tema  „Comunicarea interculturală în situaţii educaţionale. Cunoaştere-Metode-Competenţe didactice”, care are drept scop conştientizarea necesităţii demersurilor educaţionale din perspectivă interculturală, precum şi creşterea calităţii, a caracterului inovator şi a dimensiunii europene în învăţământul preuniversitar.

Simpozionul are trei secţiuni: Basmul, abordări transdisciplinare; Dimensiuni ale interculturalităţii în proiectele educaţionale interculturale ale şcolii – exemple de bune practici; Valenţele formative ale proiectelor educaţionale (produse finale: postere, afişe, broşuri, platform, site-uri, reviste şcolare etc.).

Parteneri implicaţi în această activitate: Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Casa Corpului Didactic Dolj, Comitetul Reprezentativ al Părinţilor de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” Craiova.