Concursul ce îl vizează pe fiul lui Tudorel Toader a fost organizat corect, a decis Ministerul Educaţiei, după o analiză de cinci zile

0
229

Ministerul Educaţiei a anunţat ieri că examenul organizat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în urma căruia fiul lui Tudorel Toader a fost angajat pe postul de asistent universitar, a fost organizat corect, fiind respectate prevederile legale.

uaicDupă o analiză de cinci zile, Ministerul Educaţiei a transmis că prin modificările aduse în data de 30 martie 2017 la metodologia de concurs, în care ”pentru postul de asistent universitar se aplică următoarele condiţii: ,,(a) deţinerea titlului de doctor în domeniul specific postului sau în domenii conexe în cazul posturilor interdisciplinare, dacă contribuţiile ştiinţifice sunt în concordanţă cu descrierea postului şi domeniul ştiinţific pentru care candidează sau statutul de student doctorand ; (b) îndeplinirea standardelor Universităţii, pe domenii (…)” . Postul de Asistent universitar, poziţia 71, disciplina Drept civil. Partea generală. Persoanele (perioadă determinată), scos la concurs de Facultatea de Drept, nu este unul interdisciplinar, acesta încadrându-se, potrivit Nomenclatorului domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul 2016-2017, în domeniul unic de studii universitare de doctorat/master: Drept”.

          Din acest motiv, ministerul anunţă că fiul lui Tudorel Toader a îndeplinit cerinţele generale solicitate la concurs. ”Candidatului i se aplică condiţia de deţinere a titlului de doctor în domeniul specific postului, prevăzută de articolul 8 din metodologie, postul nefiind unul interdisciplinar. Candidatul deţine titlul de doctor în domeniul de doctorat „Drept”; Candidatul s-a înscris la concurs în interiorul calendarului de înscriere şi îndeplinea condiţiile de înscriere pentru ambele variante ale articolului 8 din metodologie (atât cea din 2014, cât şi cea din 2017). Prin urmare, Ministerul Educaţiei Naţionale consideră că acest concurs a fost organizat şi s-a desfăşurat cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare”, se arată în răspunsul ministerului.