Câteva zile până la începerea sesiunii a doua de admitere în învăţământul profesional

0
249

Numai câteva zile au rămas până când va începe cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul profesional de stat şi în cel dual. Se aşteaptă o concurenţă importantă, mai ales la specializările care sunt în plină căutare.

practicaConform calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe 29 august va debuta cea de-a doua fază de admitere în învăţământul profesional de stat. Astfel, până pe 31 august va avea loc eliberarea, de către unităţile şcolare gimnaziale, a fişelor de înscriere pentru învăţământul profesional de stat, pentru candidaţii care nu au participat la prima etapă sau care au participat, dar nu au fost repartizaţi/admişi la liceu ori învăţământul profesional şi solicită prezenţa la examinare. Demn de remarcat este faptul că nu va fi eliberată decât o singură fişă de înscriere. Tot în intervalul amintit, va avea loc înscrierea candidaţilor pe locurile disponibile. În ziua de 31 august va avea loc afişarea, la sediul unităţii de învăţământ, a listei candidaţilor înscrişi  la învăţământului profesional şi a graficului de desfăşurare a probei de preselecţie şi a celei suplimentare, acolo unde este cazul. Unităţile care organizează examinări în plus sunt obligate să prezinte toate datele organizatorice, de la dată, oră, loc de desfăşurare până la actele necesare . Pe 1 septembrie va fi derulată proba de preselecţie şi afişarea rezultatelor. Trei zile mai târziu, candidaţii respinşi la preselecţie vor ridica fişele de înscriere. Aici, este nevoie de o completare: în situaţia în care tinerii au completat opţiuni, inclusiv pentru calificări la care unitatea de învăţământ nu a organizat preselecţia, aceştia nu vor ridica documentele, fiind consideraţi înscrişi pentru celelalte calificări pe care le-au marcat în actul de înscriere. Candidaţii vor fi informaţi că în cazul în care numărul acestora va fi mai mare decât locurile disponibile se va organiza o probă suplimentară.

Locuri disponibile

În anul şcolar viitor sunt prevăzute aproximativ 1.400 de locuri, faţă de 1.260 în 2016/2017. La „dual”, locurile sunt ocupate, în totalitate, la Liceul Tehnologic Auto, iar Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară se află în aceeaşi situaţie pentru specializarea „bucătar”, în situaţie similară fiind şi Colegiul „Ştefan Odobleja”, la „mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice”. La „profesional”, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, la „mecanic auto” nu mai sunt locuri, aproape de el fiind Colegiul Naţional Economic „Gheorghe Chiţu”, care mai are un loc la „bucătar”. Unitatea din urmă aşteaptă predenţi pentru opt poziţii la „ospătar”, iar Liceul Tehnologic de Transporturi Auto mai are disponibile 28 de locuri la „mecanic auto”. În Poiana Mare, la Liceul Teoretic „George Şt. Marincu” sunt rămase descoperite 14 poziţii la „agricultor culturi de câmp”.