Investiţii pentru protecţia împotriva inundaţiilor

0
110

Din cele 252 de investiţii aflate în execuţie în momentul de faţă, reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române” au anunţat că pe puţin 44 vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an. Cele mai multe dintre acestea sunt pentru protecţia împotriva inundaţiilor şi pentru asigurarea resurselor de apă în zonele cu deficit.

Anul acesta, Administraţia Naţională „Apele Române” are în derulare 252 de obiective de investiţii, 210 dintre acestea fiind finanţate de la bugetul de stat, iar restul din fonduri externe. Pentru execuţia acestor obiective, au fost alocate de la bugetul de stat fonduri în valoare de 37.001 mii lei. Pe de altă parte, şi anul acesta, au fost continuate lucrările demarate încă înainte de anul 1996, o mare parte dintre acestea având rol de atenuare a undelor de viitură, dar şi de asigurare a resurselor de apă pentru zone deficitare. Astfel, până la sfârşitul acestui an, din investiţiile finanţate de la bugetul de stat, dacă vor fi asigurate resursele financiare necesare, vor fi finalizate în jur de 40 de obiective. Mai exact, din cele 210 lucrări aflate în curs de execuţie, finanţate de la buget, 23 vor fi finalizate până la sfârşitul anului, iar alte 15 lucrări, realizate în proporţie de peste 90%, mai au nevoie de fonduri în valoare de 1.000 mii lei pentru a putea fi finalizate.

Credite externe pentru finalizarea mai multor obiective

De asemenea, prin credite externe rambursabile, din totalul celor 106 obiective de investiţii derulate prin BDCE şi cofinanţate de la buget, până în prezent, au fost finalizate deja 71 de obiective, urmând ca, până la sfârşitul anului, să fie finalizate cel puţin alte patru obiective de investiţii. Pentru finalizarea lor, au fost alocate fonduri în valoare de 51.117 mii lei, fonduri care au fost cheltuite în proporţie de 86%. Pentru obiectivele de investiţii finanţate din credite externe nerambursabile (prin AXA 5 POS MEDIU), s-au cheltuit până în prezent fonduri în valoare de 54.000 mii lei  din totalul de 200.000 mii lei.

La nivelul anului trecut, 310 obiective de investiţii au fost în diferite stadii de execuţie, dintre acestea fiind finalizate un număr de 50 de obiective de investiţii în valoare de 596.611 mii lei.

Prioritate pentru zonele cu riscuri

Cele 50 de obiective de investiţii reprezintă punerea în funcţiune a mai multor capacităţi. Printre acestea 186.392 kilometri de regularizări şi reprofilări de albie, 91.218 kilometri de apărări şi consolidări de mal, 83.682 kilometri de diguri şi refacere de diguri. Totodată, au fost recepţionate trei acumulări nepermanente şi una permanentă de 15 milioane metri cubi de apă. Iar trei acumulări permanente au fost puse în siguranţă. În anul 2012, cele mai multe obiective de investiţii au fost finalizate în bazinele Someş-Tisa şi Prut. În ultimii ani, cele mai multe obiective de investiţii au fost finalizate în bazinele: Siret (62 de obiective), Someş-Tisa (51 de obiective), Banat (39 de obiective), Olt (35 de obiective) şi Prut-Bârlad (33 de obiective de investiţii). Prioritatea acestor obiective s-a realizat pe baza inundaţiilor istorice produse în anii 2005, 2006, 2008 şi 2010.

Prin lucrările de apărare pe care le administrează, Apele Române asigură apărarea împotriva inundaţiilor pentru 2.050 de localităţi şi obiective economico-sociale, 367.000 locuinţe, 7.700 kilometri de drumuri şi şosele, 1.400 kilometri de căi ferate, 1.820 de obiective industriale, 2.830 de obiective sociale şi 1.680 de obiective agricole.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Administraţia Naţională Apele Române are în administrare infrastructura Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor format din 78.905 km cursuri de apă, 270 lacuri de acumulare, 7.000 de kilometri de diguri pentru apărarea localităţilor, 4.983 de kilometri de regularizări de râuri, 1.140 de kilometri de apărări de maluri, 157 canale de aducţiune cu o lungime totală de 640 de kilometri, 49 de prize de apă, 178 de lucrări hidrotehnice, şi 122 lacuri naturale.