Ghid pentru angajatori și salariați, pentru revenirea la serviciu

0
258

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat un ghid pentru angajatori și salariați pentru revenirea la serviciu. Între măsurile necesare: verificarea temperaturii angajaților, program de lucru decalat, culoare speciale de circulație în interiorul firmelor, dezinfecția suprafețelor de lucru, munca la distanță acolo unde este posibil. A fost publicat și Ordinul privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS Cov-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, document semnat de ministrul Muncii, Violeta Alexandru și de ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Dintre obligațiile angajatorilor: afișează, la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate, regulile de conduită obligatorie pentru angajați și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS CoV – 2; poate asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2 (mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu SSM, în funcție de specificul activității; dezinfectează, utilizând substanțe aprobate pentru combaterea coronavirusul SARS Cov – 2, în mod regulat, spațiile comune și spațiile de lucru din instituție (minimum o dată pe săptămână și de câte ori este necesar); achiziționează instrumente de verificare a temperaturii pentru triajul angajaților la începerea programului de lucru și de câte ori este necesar pe parcursul programului; dezinfectează, regulat, balustradele, mânerele ușilor și ferestrelor din unitate; asigură continuarea activității profesionale la distanță, de câte ori este posibil; asigură organizarea reîntoarcerii la locul de muncă etapizat, în funcție de caracteristicile epidemiologice locale; amenajează spațiul de lucru (birouri), astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere și montarea, acolo unde este posibil, a unor separatoare de plastic între birouri; pune la dispoziția angajaților produse de igienă personală (săpun, dezinfectant pentru mâini, etc.) și produse pentru dezinfectarea suprafețelor.

Obligațiile angajaților: respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV – 2; poartă echipament de protecție la locul de muncă; dezinfectează, periodic, suprafețele și obiectele pe care le atinge (birou, tastatură, telefon fix, imprimantă); în cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, în condiții de siguranță ș.a.