Prin comasare a crescut numărul marilor fermieri  / APIA Dolj: Campania cererilor de plată s-a încheiat la 96%!

0
417

Luni, 15 mai a.c., la ora 24:00, APIA a închis Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul agricol 2017. Doljul a recuperat foarte mult, reuşind să atingă pragul de 96% din totalul fermierilor programaţi. Şi în acest an, comasarea terenurilor agricole a făcut ca numărul fermierilor să scadă de la 39.741, în 2016, la 38.098, acum. Mai mult, suprafaţa eligibilă a crescut anul acesta la 399.414 ha, de la 390.681 ha anul trecut. Din datele statistice furnizate de APIA Dolj, Centrul Judeţean Dolj a prelucrat, potrivit competenţei, numai solicitările aferente suprafeţelor mai mari de 50 ha, un total de 778 de cereri, ce au însumat 261.020 ha. Cum aici au lucrat doar opt funcţionari, rezultă că fiecare a avut în portofoliu o medie de 32.627 ha! Mai mult decât fiecare dintre toate celelalte centre locale APIA din judeţ, cu excepţia centrului local Craiova.

  apia 2România, prin desfăşurarea Campaniei de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017, a dat dovadă de o organizare de-a dreptul impecabilă. Însăşi asumarea calendarului de depunere pe care ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi-a făcut-o mai cu seamă sieşi şi în care mulţi nu prea credeau i-a uimit pe toţi. E drept, s-a lucrat zi lumină, inclusiv weekend-urile. Dar e şi aceasta o formă de management a resursei umane, care a dat roade.

De la an la an, comasările cresc

  apiaAPIA Dolj a pus la bătaie pentru această campanie 64 de funcţionari, resurse tehnice dar, mai ales, multă putere de muncă. Şi nu suntem prea departe de adevăr, dacă luăm în calcul că documentaţia prevăzută de legislaţie este bine definită şi niciun funcţionar APIA nu-şi poate permite derogări de la rigoarea cerută de norme.

  Centrul local APIA Băileşti, cu 7 angajaţi, a procesat 3.941 de cereri, suprafaţa utilizată fiind de 19.844 ha. Centrul local Bechet a primit 7.769 de cereri, pentru un total de 29.514 ha. Funcţionarii de la Centrul local Calafat au înregistrat în sistem 4.088 de cereri, aferente suprafeţei de 15.215 ha. La Filiaşi, angajaţii APIA au primit 4.396 de cereri, pentru o suprafaţă totală de 13.948 ha. La Orodel, 3.114 cereri, pentru 14.654 ha, iar la Melineşti, 2.435 cereri unice de plată, pentru 9.026 ha.

  Centrul judeţean Dolj, cel care a procesat cererile pentru suprafeţe mai mari de 50 ha, a înregistrat 778 de solicitări, cu 17 mai multe decât anul anterior, iar totalul suprafeţei agricole la care se referă este de 261.020 ha. Aşadar, o întindere agricolă ce reprezintă mai mult de jumătate din totalul suprafeţelor eligibile. Comasarea terenurilor agricole este evidentă şi din analiza comparativă a activităţii Centrului local Craiova. Aici, în Campania 2016, s-au procesat 9.191 cereri, dar, acum, s-a coborât la 8.689 de cereri.

Fermierilor li se recomandă mai multă disciplină

sorin raducan
Nicolae Sorin Răducan

  Potrivit conducerii APIA Dolj, pregătirea Campaniei 2017 a depunerilor cererilor unice de plată a însemnat şi un cost financiar deloc de neglijat. Concret, fiecare dintre cei 38.089 fermieri au primit, prin poştă, o înştiinţare prin care li se comunica, în detaliu, procedura de lucru a APIA, pentru a putea intra, ulterior, în posesia banilor. Nu mică le-a fost mirarea funcţionarilor APIA Dolj când s-au întâlnit cu situaţii de-a dreptul descumpănitoare, în care destinatarii au venit cu plicurile nedeschise în birourile APIA. Or, cum costul de expediere a unui plic ajunge şi la 4-5 lei, suma totală cheltuită urcă, lejer, la aproape 2 miliarde de lei vechi, numai pentru acest demers, eminamente de bun-simţ şi utilitate firească, devine greu explicabilă reticenţa fermierilor în a se raporta corespunzător la nişte reglementări atât de clare.

  „La nivelul judeţului Dolj avem următoarea situaţie: au fost depuse 38.098 cereri unice de plată, însumând o suprafaţă solicitată de 411.872 ha. Deşi numărul fermierilor ce au depus cerere unică de plată în Campania 2017 a scăzut raportat la Campania 2016 cu 1.643 cereri, suprafaţa solicitată la plată a crescut cu 6.150 ha, astfel – de la 405.722 ha solicitate la plată în Campania 2016, la 411.872 ha , suprafaţa aferentă Campaniei 2017. Scăderea numărului de fermieri ce au depus cereri unice de plată în Campania 2017, raportat la Campania 2016, se datorează procesului de grupare prin comasare a terenurilor agricole. Totodată, menţionăm faptul că, numărul marilor fermieri (ce deţin o suprafaţă mai mare sau egală cu 50 ha) a crescut  de la 761 fermieri în Campania 2016, la 778 fermieri deponenti în Campania 2017, iar suprafaţa solicitată la plată de către marii fermieri s-a mărit cu 8.474 ha faţă de anul de cerere 2016, de la 252.546 ha suprafaţă solicitată la plată în Campania 2016 la 261.020 ha suprafaţă solicitată în Campania 2017. În perioada imediat următoare se vor executa controale administrative şi controale pe teren, astfel încât să nu existe întârzieri în acordarea plăţilor în Campania 2017”, a precizat Nicolae Sorin Răducan, director executiv al APIA Dolj. Domnia sa mulţumeşte tuturor instituţiilor implicate: Instituţia Prefectului Dolj, Direcţia Agricolă Dolj, Agenţia Naţională pentru Zootehnie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Primăriilor de pe raza judeţului Dolj, mass-media locală, cu care a avut o foarte bună colaborare în această perioadă.

Ministrul Agriculturii se declară mulţumit

apia (1)„A fost un efort deosebit al tuturor celor implicaţi în acest proces – fermieri, preşedinţi ai asociaţiilor de crescători de animale şi ai celor de producători agricoli, APIA, MADR, ANZ, ANSVSA, primării şi prefecturi. Doresc să le mulţumesc tuturor pe această cale şi îi anunţ că, faţă de anul trecut, suprafaţa aferentă cererilor depuse de către beneficiari este mai mare cu 214.524,58 hectare”, a declarat ministrul Petre Daea. Astfel, la nivel naţional, în anul 2016 au depus cereri 901.335 fermieri pentru 9.326.864, 87 hectare, iar în 2017, 884.397 fermieri au depus cereri pentru 9.541.389,45 hectare. „Scăderea numărului de cereri depuse şi creşterea suprafeţei aferente demonstrează că exploataţiile s-au unit, asocierea fermierilor fiind din ce în ce mai necesară în vederea consolidării rolului acestora pe piaţă”, a subliniat ministrul Agriculturii.

Sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Ce urmează

  După ce a încheiat această Campanie, APIA are obligaţia ca, începând cu luna iunie 2017, să respecte întocmai următoarele etape, astfel: în intervalul 1 iunie – 1 iulie va efectua controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plată, eşantionarea acestora precum şi transmiterea eşantioanelor, potrivit dispoziţiilor Regulamentului nr. 2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014; între 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua controlul la faţa locului pentru cererile unice de plată eşantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor obligaţii specifice, în iarna sau în primăvara anului următor; d) plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va efectua începând cu data de 15 octombrie 2017; e) plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efectua între 1 decembrie 2017 -31 martie 2018.