Concert coral, cu maestrul Valentin Gruescu la pupitrul dirijoral

0
115
Valentin Gruescu

La Filarmonica „Oltenia” debutează astăzi „Zilele muzicale aniversare” – suită de manifestări dedicată împlinirii a 66 de ani de existenţă a instituţiei. Programul se deschide cu un concert susţinut, de la ora 19.00, de Corala Academică a Filarmonicii craiovene, condusă de maestrul Valentin Gruescu. „Zilele muzicale aniversare” au loc în perioada 17-24 aprilie şi propun publicului, pe lângă concerte şi recitaluri, participarea la repetiţii şi la concursuri cu premii şi întâlniri cu muzicieni.

Concertul din această seară prilejuieşte „parcurgerea unor interpretări corale de referinţă pentru istoria coralisticii universale şi româneşti, selectate astfel încât să constituie o surpriză plăcută auditoriului prin ineditul descoperirii, cât şi spre a aduce noutăţi şi completări strategice excepţionalului repertoriu al Coralei Filarmonicii”, după cum precizează maestrul Valentin Gruescu.

La cei peste 35 de ani de activitate artistică, Valentin Guescu deţine o poziţie reprezentativă în istoria artei corale româneşti. Dirijor de cor, compozitor şi profesor, maestrul face parte din elita muzicienilor din ţara noastră. «Ca dirijor, şi-a câştigat simpatia şi admiraţia marelui public prin seriozitatea sa exemplară, prin exactitatea tălmăcirilor sale, în „consonanţă” cu gestica sa clară, energică, autoritară, sugestivă, elegantă, spectaculoasă… Repertoriul său, de o diversitate stilistică rar întâlnită la alţi dirijori, este impresionant, muzica românească găsindu-şi mereu locul de frunte», subliniază reprezentanţii Filarmonicii craioveană. Activitatea sa dirijorală este legată în mod nemijlocit şi de Corala Academică a acestei instituţii. Anii 2001 şi 2002 i-a „petrecut” la conducerea coralei craiovene ca dirijor permanent invitat, realizând performanţe interpretative de înaltă calitate artistică.

Din 1982 Valentin Gruescu este membru al Asociaţiei Corale din România, iar din 1984 – al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor. A fost distins cu numeroase premii şi medalii, între care Ordinul „Meritul Cultural”.