Calendarul de admitere în învăţământul de stat preuniversitar, pe locurile speciale pentru rromi, a fost aprobat

0
1010

 Conform metodologiei în vigoare, s-au aprobat planurile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal, învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat, pentru anul şcolar 2023 – 2024, în ceea ce priveşte candidaţii pe locurile speciale pentru rromi. Este un calendar bine structurat, pe care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj l-a trimis unităţilor de învăţământ din teritoriu.

Aşa cum am arătat , calendarul este bine articulat, pe care îl şi prezentăm:

  • Până pe data de 7 aprilie 2023, se vor desfășura ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi, după fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire;
  • Până pe data de9 iunie 2023 se vor elibera recomandările scrise de apartenență la etnia rromă. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă;
  • Până la data de 09 iunie 2023 se vor depune și înregistra de către părinte/reprezentantul legal recomandările scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi. Orice recomandare depusă la unitatea de învățământ, ulterior acestei perioade, nu va mai fi luată în considerare, pentru nicio etapă de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar2023-2024. “Conform Ordinului ME, nr.5243/31.08.2022 , privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023 – 2024, recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă se pot elibera doar de către organizațiile care au încheiat un protocol de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Județean Dolj sau care au prevăzută în statut  posibilitatea de a elibera recomandări privind apartenența la etnia rromă. Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa” , Sucursala Dolj, a încheiat protocol de colaborare cu ISJ Dolj, protocol nr. 865/09.03.2023. Date de contact: Asociația Partida Romilor ”Pro-Europa”, sucursala Dolj, Craiova Str. Frații Buzești, nr.18, Jud. Dolj, e-mail: aprpedolj@yahoo.com, tel: 0251.530.224/ 0768679705″ a precizat prof Ana Maria Cristea – Radu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj .