Anunţ public

0
401

ANUNT

Popa Dorel pentru SC Almariel Oil SRL, titular al proiectului “Reamplasare SKID GPL, construire zid de protectie explozie, amplasare bazin subteran benzina si motorina (cu pereti dubli si recuperator de vapori), separator de hidrocarburi, amplasare pompa distributie carburant, construire cabina operator”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  “Reamplasare SKID GPL, construire zid de protectie explozie, amplasare bazin subteran benzina si motorina (cu pereti dubli si recuperator de vapori), separator de hidrocarburi, amplasare pompa distributie carburant, construire cabina operator”, propus a fi amplasat in comuna Calarasi, sat Calarasi, strada Petre Banita, nr. 118, judetul Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr. 1 in zilele de L-J intre orele 8,00-16,00 si vineri intre orle 8,00-14,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Dolj.