Normele de aplicare a Legii autismului au intrat în dezbatere publică

0
414

După o îndelungă aşteptare, normele de aplicare a Legii autismului nr. 151/2010 au fost publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii şi se află în dezbatere publică. Potrivit normelor, fiecare persoană diagnosticată cu tulburare de spectru autist (TSA) şi tulburări de sănătate mintală asociate beneficiază de servicii de sănătate medicale şi conexe actului medical prevăzute în pachetul de servicii de bază, în condiţiile contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în limita fondurilor aprobate prin legea bugetului de stat.

În anul 2010 a fost aprobată Legea nr. 151 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, cu modificările şi completările ulterioare, actul normativ asigurând cadrul legal pentru depistarea activă precoce şi diagnosticul de specialitate al copiilor cu tulburare de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate. Iar prin normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 vor fi definite serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale, echipa multidisciplinară implicată în acordarea acestora, precum şi modalitatea de finanţare a fiecărui serviciu în parte.

Unde vor fi acordate serviciile specializate de sănătate şi educaţie

Serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări de spectru autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate vor putea fi acordate în cadrul clinicilor de psihiatrie pediatrică sau de psihiatrie a copilului şi adolescentului, centrelor de sănătate mintală pentru copii sau mixte, cabinetele medicilor de familie, secţiilor sau compartimentelor cu paturi de psihiatrie pediatrică din cadrul spitalelor de psihiatrie, pediatrie sau spitalelor generale care au astfel de secţii sau compartimente, cabinetelor individuale de psihiatrie pediatrică sau de psihiatrie a copilului şi adolescentului, instituţiilor private precum cabinete private de psihiatrie, psihologie, asociaţii, fundaţii, instituţii educaţionale, instituţii care furnizează servicii sociale conform Legii nr. 292/2011, inclusiv în cadrul serviciilor prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi în mediul de dezvoltare al persoanei, precum şi alte instituţii publice sau private care furnizează la nivel comunitar servicii specializate persoanelor cu TSA şi tulburări de sănătate mintală asociate.

Depistarea precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani

Depistarea precoce se realizează prin intermediul screening-ului tulburărilor de spectru autist şi tulburărilor de sănătate mintală asociate şi reprezintă un serviciu profesional medical efectuat de către medicul de medicină de familie. Depistarea precoce se efectuează pentru întreaga populaţie pediatrică cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani şi se realizează pe baza unui chestionar tip screening, care va fi aplicat la evaluările periodice efectuate obligatoriu la 12, 18, 24, 36 de luni de medicul de familie la care este înregistrat copilul.

Diagnosticul de autism infantil, tulburare de spectru autist şi sindromul Asperger, diagnosticul altor tulburări de sănătate mintală asociate este stabilit de medicul specialist conform criteriilor europene în domeniu. Evaluarea psihiatrică şi diagnosticul psihiatric sunt realizate de medicul specialist în specialităţile psihiatrie pediatrică şi în specialităţile care au fost asimilate acesteia. Serviciile educaţionale pentru persoanele cu tulburări de spectru autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate se organizează sub forma învăţământului special, special integrat şi incluziv pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat în funcţie de tipul şi gradul de dizabilitate.

Învăţământul special şi special integrat este organizat, de regulă, ca învăţământ cu frecvenţă. Şcolarizarea copiilor sau elevilor cu TSA se face în grupe sau clase din unităţi de învăţământ de masă, de tip incluziv, în grupe sau clase speciale din unităţi de învăţământ de masă, de tip incluziv, în grupe sau clase din unităţi de învăţământ special, în centre şcolare pentru educaţie incluzivă. Durata şcolarizării copiilor cu tulburări de spectru autist şi tulburări de sănătate mintală asociate poate fi mai mare decât cea precizată prin Legea educaţiei naţionale 1/2011.