Casa Corpului Didactic serbează 22 de ani de activitate

0
120

În perioada 20 – 22 martie 2012, Casa Corpului Didactic Dolj serbează 22 de ani de activitate neîntreruptă. La festivităţile organizate cu acest prilej vor participa reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, directori ai Caselor Corpului Didactic, directori de unităţi şcolare –şi foşti angajaţi ai C.C.D. Dolj din ultimii 20 de ani Casa Corpului Didactic Dolj este o unitate a învăţământului din judeţul Dolj a cărei misiune este să asigure cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar, de a promova inovaţia printr-o atenţie mărită acordată implementării noilor politici educaţionale.Desfiinţată în octombrie 1986, Casa Corpului Didactic Dolj şi-a reluat activitatea în temeiul articolului 251 din Statutul personalului didactic, aprobat prin legea nr. 6/1969, în luna martie 1990.