O mână de ajutor întinsă şomerilor din Băileşti, Segarcea şi Bârca

0
365

Şomerii tineri şi cei de lungă durată din trei localităţi doljene – Băileşti, Segarcea şi Bârca –, precum şi cei din localităţile dimprejurul acestora vor avea o şansă în plus să se angajeze începând cu luna august anul acesta, graţie unui proiect implementat de Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor Craiova. Intitulat „Informare şi consiliere profesională în centre urbane mici şi zone rurale” şi cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiectul îşi propune să acorde asistenţă cât mai multor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, să le califice în meseriile cele mai căutate pe piaţa muncii, urmând ca, la final, 18 dintre aceste persoane să fie şi angajate, iar alte 40 să fie ajutate să devină persoane fizice autorizate.

Proiectul are o valoare de peste 20 de miliarde de lei vechi şi se va derula pe parcursul a 24 de luni, timp în care, după cum susţine vicepreşedintele CEPIR Craiova, Mirela Sandu (care este şi managerul de proiect), “vom înfiinţa trei birouri de informare şi consiliere la Băileşti, Segarcea şi Bârca, în spaţii puse la dispoziţie de Consiliile Locale de aici, birouri autorizate în baza HG 277/2002 privind acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru consiliere/mediere pe piaţa muncii, şi vom desfăşura o campanie de informare din uşă în uşă pentru popularizarea activităţii acestora. Cei care vor trece pragul birourilor amintite vor beneficia de serviciile unui psiholog acreditat în psihologia muncii, care le va stabili traseul profesional, îi va orienta socio-profesional şi le va face o evaluare a comportamentului şi a personalităţii, pentru a şti exact ce meserii li se potrivesc”.

Investiţii de peste 900 milioane lei vechi în reabilitarea unor spaţii

În acest moment, după declaraţiile managerului de proiect, spaţiile unde vor funcţiona birourile de informare şi consiliere sunt în plin proces de reabilitare, urmând ca, până în luna august – când este programată deschiderea lor – să fie mobilate şi utilate corespunzător. Toate cheltuielile vor fi asigurate prin proiect. “Vreau să subliniez că numai reabilitarea fiecăruia din cele trei spaţii costă 300 de milioane de lei vechi cu TVA, iar dotările – alte câteva sute de milioane de lei vechi. Fiecare birou de informare şi consiliere va primi, pe lângă mobilier, instalaţie de aer condiţionat, frigider, calculator, videoproiector, imprimantă multifuncţională, dozator de apă, cafetieră, telefon cu fax, consumabile şi rechizite, care vor rămâne, apoi, în proprietatea primăriilor de la Băileşti, Segarcea şi Bârca. Din momentul în care vor începe să funcţioneze, adică din august anul acesta, birourile vor fi deschise opt ore pe zi, de luni până vineri. Fiecare birou va fi condus de un coordonator, ceea ce înseamnă că vorbim de trei persoane care vor fi angajate prin intermediul proiectului nostru”, a precizat Mirela Sandu.

Şcoliţi, apoi angajaţi

Grupul-ţintă al proiectului, pentru care se încearcă facilitarea inserţiei pe piaţa muncii, este format din 350 de persoane provenite din cele trei localităţi partenere. „Dintre aceste 350 de persoane 135 (n.r. – câte 45 din fiecare localitate cuprinsă în proiect) vor fi consiliate de un psiholog atestat în psihologia muncii şi vor participa la cursuri de calificare profesională gratuită în meserii cerute pe piaţa muncii. Cursurile se vor desfăşura în fiecare localitate, iar la sfârşit beneficiarii vor primi certificate profesionale recunoscute atât la nivel naţional, cât şi european. 40 din cei 135 de beneficiari vor urma, cu siguranţă, cursuri IT, iar alţi 40 vor fi sprijiniţi financiar de noi pentru a deveni persoane fizice autorizate, astfel încât să poată începe o afacere pe cont propriu”, a mai precizat managerul de proiect Mirela Sandu. La finalizarea proiectului CEPIR Craiova şi-a luat angajamentul că va angaja 18 persoane dintre cele 135, motiv pentru care se vor organiza şase întâlniri cu agenţii economici din Băileşti, Segarcea şi Bârca.

Un câştig extraordinar al proiectului implementat de CEPIR Craiova şi cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 5 – Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 – Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare este acela că birourile de informare şi consiliere înfiinţate cu această ocazie vor rămâne deschise încă şapte ani după finalizarea proiectului, ceea ce nu poate fi decât benefic pentru toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, în baza unei convenţii încheiate cu AJOFM Dolj, locuitorii din Băileşti, Segarcea şi Bârca vor avea acces, în permanenţă, la lista locurilor de muncă vacante în judeţul Dolj.

IONELA V.