“Doljul citește și uimește!”

0
517
Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii (15 februarie), Inspectoratul Școlar Județean Dolj a lansat proiectul educațional ”DOLJUL CITEȘTE ȘI UIMEȘTE!”, ce se adresează elevilor din învățământul primar. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului se vor desfășura lunar, timp de o săptămână, până la finalul anului școlar curent.
Proiectul este organizat de departamentele Învățământ primar și Activități extrașcolare din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere și urmărește stimularea interesului pentru lectura individuală şi colectivă a elevilor din învățământul primar doljean, în vederea dezvoltării şi activizării vocabularului şi a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. La activitățile din cadrul proiectului vor participa studenți de la Facultatea de Litere, departamentele: Limba și literatura română, Arte și Media, Știinte ale educației și ale comunicării, precum și studenți străini de la Departamentul de limbi moderne aplicate, care vor înregistra video lecturări proprii ale operelor unor autori români și străini, clasici și contemporani, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți de elevi. Aceste înregistrări vor fi popularizate în rândul elevilor din învățământul primar doljean, ca exemple de bune practici privind exersarea actului citirii textelor literare.