Comisia Europeană nu propune nicio modificare a competențelor UE în domeniul fiscal

0
274

Ieri, Comisia Europeană a lansat dezbaterea privind reformarea procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim.

Comunicarea publicată ieri propune o foaie de parcurs pentru trecerea progresivă și orientată la votul cu majoritate calificată (VMC) în cadrul procedurii legislative ordinare în anumite domenii ale politicii fiscale comune a UE, precum este deja cazul pentru majoritatea altor domenii de politică ale UE. Această posibilitate este prevăzută de tratatele UE. În cadrul votului cu majoritate calificată, statele membre ar fi în măsură să ajungă la compromisuri mai rapide, mai eficace și mai democratice în materie de fiscalitate, valorificând întregul potențial al acestui domeniu de politică. De asemenea, în cadrul procedurii legislative ordinare, deciziile fiscale ar beneficia de contribuții concrete din partea Parlamentului European, asigurându-se astfel o mai bună reprezentativitate a opiniilor cetățenilor și o responsabilitate crescută.

Provocări comune

Comisia nu propune nicio modificare a competențelor UE în domeniul fiscal sau a drepturilor statelor membre de a stabili după cum consideră de cuviință cotele de impozitare a persoanelor fizice sau a întreprinderilor. În schimb, scopul este de a permite statelor membre să își exercite mai eficient suveranitatea deja partajată, astfel încât provocările comune să poată fi abordate mai rapid. „Din pricina regulii unanimității, unele propuneri-cheie în materie de creștere, competitivitate și echitate fiscală în cadrul pieței unice au fost blocate timp de mai mulți ani. În același timp, până în prezent, Parlamentul European, ales în mod democratic, a avut doar un rol consultativ în procesul decizional”, se precizează în comunicatul de presă al Comisiei Europene.

Consolidarea reputației UE de lider mondial în elaborarea de soluții realiste

Abordarea prezentată ieri ar insufla un nou dinamism și ar revitaliza procesul decizional în acest domeniu, într-un moment în care viitorul impozitării a devenit o problemă arzătoare pentru comunitatea internațională. „Depășirea dificultăților inerente cadrului actual ar consolida reputația UE de lider mondial în elaborarea de soluții realiste la provocările în materie de politică fiscală din secolul 21. În comunicarea de ieri, Comisia solicită liderilor UE, Parlamentului European și altor părți interesate să evalueze posibilitatea unei evoluții treptate, în patru etape, către luarea de decizii pe baza votului cu majoritate calificată (VMC)”, se mai spune în comunicat. În etapa 1, statele membre ar conveni asupra trecerii la luarea de decizii cu majoritate calificată în cazul măsurilor de îmbunătățire a cooperării și a asistenței reciproce între statele membre în combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, precum și în cazul inițiativelor administrative pentru întreprinderile din UE, precum obligațiile de raportare armonizate. Aceste măsuri sunt, de obicei, salutate de toate statele membre, dar sunt susceptibile să rămână blocate din motive care nu au legătură cu chestiunile în cauză. 

Trecerea la votul cu majoritate calificată pentru proiecte fiscale majore

În aceeași ordine de idei, etapa 2 ar introduce VMC ca instrument util pentru avansarea măsurilor în care fiscalitatea sprijină alte obiective de politică, de exemplu, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului sau ameliorarea sănătății publice. Comunicarea de astăzi propune ca statele membre să decidă rapid să conveargă spre o decizie privind punerea în aplicare a etapelor 1 și 2. „Utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul etapei 3 ar contribui la modernizarea normelor UE deja armonizate, precum normele privind TVA-ul și accizele. Accelerarea procesului decizional în aceste domenii ar permite statelor membre să țină pasul cu cele mai recente evoluții tehnologice și cu ultimele evoluții ale pieței, spre avantajul atât al statelor membre, cât și al întreprinderilor din UE”. Etapa 4 ar permite trecerea la votul cu majoritate calificată pentru proiecte fiscale majore, cum ar fibaza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) și un nou sistem de impozitare a economiei digitale, care sunt necesare urgent pentru a asigura o impozitare echitabilă și competitivă în UE. În special, CCCTB progresează încă foarte lent din pricina regulii unanimității.

Liderii UE sunt invitați să sprijine foaia de parcurs

Comunicarea de ieri propune ca statele membre să aibă în vedere punerea în aplicare a etapelor 3 și 4 până la sfârșitul anului 2025. Acțiunile în domeniile menționate ar fi posibile în temeiul așa-numitei „clauze pasarelă” [articolul 48alineatul (7) din TUE] prevăzute în tratatele UE, care permite trecerea la votul cu majoritate calificată și la procedura legislativă ordinară în anumite circumstanțe. Nu este necesară nicio modificare a tratatelor UE. Comisia invită acum statele membre ale UE, Parlamentul European și toate părțile interesate să se implice în mod constructiv în dezbaterea privind votul cu majoritate calificată în politica fiscală a UE și să definească în timp util o abordare pragmatică pentru punerea sa în aplicare. În special, liderii UE sunt invitați să sprijine foaia de parcurs propusă și să adopte la timp decizii cu privire la utilizarea dispozițiilor juridice relevante prevăzute în tratate.

 

 

 

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

 „Economiile noastre din ce în ce mai globalizate au nevoie de sisteme fiscale moderne și ambițioase. Rămân în continuare un susținător ferm al trecerii la votul cu majoritate calificată și la un rol mai important al Parlamentului European privind viitorul comun al impozitării în Uniunea noastră.”

 

Comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici :

„UE a avut un rol în politica fiscală încă de la originile Comunității, în urmă cu șase decenii. Cu toate acestea, dacă în anii 1950 unanimitatea celor șase state membre avea un sens în acest domeniu, în prezent ea nu mai este justificată. Regula unanimității în domeniul fiscal pare din ce în ce mai mult a fi anacronică din punct de vedere politic, problematică din punct de vedere juridic și contraproductivă din punct de vedere economic….”