Metodologie pentru elevii din filiera vocaţională

0
212

Ministerul Educaţiei Naţionale a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal – filiera vocaţională, matematică – informatică intensiv informatică, bilingv limbi străine/profil pedagogic. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, în teritoriu, toate datele specifice din legislaţie.

Conform Ordinului nr. 4.433/29.08.2014, privind filiera vocaţională a învăţământului, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, care organizează examen de certificare, elaborează lista specializărilor pentru care se susţine examen, situaţia fiind transmisă  până la data de 1 martie a anului şcolar în care se susţine examenul. Până pe 15 aprilie 2018, trebuie înaintată, către Comisia Judeţeană de Evaluare a Competenţelor (CJEC),  propunerea Consiliului de Administraţie a şcolii, cu avizul inspectorului de specialitate, iar unitatea de învăţământ unde va fi un centru de examen va avea obligaţia de a păstra dosarul comisiei de examinare timp de trei ani. În cazul examenului de certificare pentru învăţământul teologic, decizia de constituire se emite după obţinerea avizului din partea cultului respectiv. Lista provizorie cu elevii înscrişi pentru susţinerea examenului de certificare, autentificată prin semnătura directorului şi a ştampilei instituţiei se depune la secretariatul unităţii stabilite de către CJEC drept centru de examen. Sunt numai câteva dintre precizări.

Reglementări pentru competenţele lingvistice

În ceea ce priveşte obţinerea atestatului de competenţă lingvistică, pentru absolvenţii claselor cu  studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine şi pentru cei care urmează învăţământul în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi străine în clasele I – IV de către absolvenţiiclaselor cu profil pedagogic, specializarea „învăţători – educatoare” , este în vigoare Ordinul nr. 4853/31.08.2009. Astfel, până la 15 ianuarie 2018, trebuia stabilite subiectele pentru clasele cu studiul intensiv şi bilingv al limbilor străine şi pentru cele ale minorităţilor. , iar până pe 15 aprilie este obligatoriu să fie transmise propunerile CA ale şcolilor, de constituire a comisiilor de examinare. Stabilirea testelor la limba străină pentru clasele cu profil pedagogic, specializarea „învăţători – educatoare”, se face la nivelul fiecărei instituţii şcolare, conform programei aflate în vigoare, în perioada 1 – 10 mai.

Şi informaticienii au reguli

Pe 27 august 2009, prin Ordinul nr. 4843, de care se ţine seama şi acum, s-a aprobat Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică – informatică şi matematică – informatică, intensiv informatică. Stabilirea subiectelor pentru proba practică au fost avizate lla nivelul judeţului , fiind transmise în teritoriu până pe 15 ianuarie. Propunerile CA ale unităţilor de învăţământ , de constituire a comisiilor de examinare de la nivelul acestora, au termen limită 15 aprilie, examenul fiind în intervalul 1 – 30 mai. Nu este lipsită de importanţă nici precizarea: „Directorii unităţilor de învăţământ care au absolvenţi ai învăţământului liceal, filiera vocaţională, iau măsuri pentru informarea candidaţilor şi a părinţilor acestora asupra prevederilor metodologiei”.