Şefii Poliţiilor din Europa de Sud – Est s-au întâlnit la Bucureşti

0
271

 În urmă  cu trei zile, România a găzduit Adunarea Generală a Asociaţiilor Şefilor din Europa de Sud – Est (SEPCA) . În anul 2022, România deține Președinția SEPCA, mecanism regional de cooperare operațională și strategică în domeniul aplicării legii pentru Europa de Sud-Est. Scopul său este de a consolida cooperarea și coordonarea polițienească regională, în lupta împotriva criminalității organizate la nivel strategic, fiind rețeaua profesională de poliție formată din șefi de poliție din sud-estul Europei.

Încă de la înființarea sa, în 2002, SEPCA a jucat un rol strategic în combaterea criminalității organizate transnaționale în Europa de Sud-Est, avertizând asupra priorităților stabilite și încercând să construiască un parteneriat mai puternic în regiune. În 2007 și 2010, Statutul SEPCA a fost revizuit și un nou Memorandum de Înțelegere privind înființarea SEPCA a fost semnat în 2014, la Belgrad, Serbia. Potrivit acestui Memorandum de Înțelegere, membrii SEPCA sunt organizațiile de poliție din Albania, Federația Bosniei și Herțegovinei, Bulgaria, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Republica Srpska și Serbia. SEPCA promovează dezvoltarea practicilor, experiențelor și metodelor moderne de poliție, prin implementarea de activități comune, schimbul de informații, îmbunătățirea competențelor profesionale ale polițiștilor, egalitatea de gen și acțiuni comune de prevenire și combatere a tuturor formelor de criminalitate organizată. Președinția SEPCA se stabilește pe principiul rotației, în conformitate cu ordinea alfabetică a Membrilor SEPCA. Mandatul Președinției este prevăzut pentru un an, iar deciziile Președinției sunt luate prin consens. BKA Austria a susținut constant activitățile desfășurate de SEPCA, inclusiv pe perioada Președinției române.

Progrese realizate şi propuneri

În cadrul întâlnirii din București, au fost trecute în revistă progresele realizate sub Președinția română a SEPCA și s-au prezentat propuneri de acțiuni pentru viitoarea Președinție. În ceea ce privește progresul realizat sub Președinția română a SEPCA, au fost subliniate prioritățile Poliției Române, agreate cu celelalte statelor membre, cum ar fi elaborarea Analizei Amenințărilor SEPCA 2022 și alte acțiuni care vizează consolidarea cooperării internaționale: site-ul web https://www.sepcaregion.eu/ sau întâlniri regionale și bilaterale dedicate. Pe baza informațiilor puse la dispoziție de statele membre SEPCA, în timpul Președinției sale, Poliția Română a întocmit Analiza Amenințărilor SEPCA 2022, cu sprijinul partenerilor italieni din cadrul Proiectului CSC WB IPA 2019, perioada analizată fiind 2017-2021. Principalele actualizări aduse raportului sunt: noi moduri de operare, modificări ale rutelor utilizate de grupurile infracționale organizate, posibilele riscuri și amenințări viitoare, impactul produs de pandemia de COVID-19, precum și de conflictul din Ucraina, etc. Un pas important de cooperare în acest an a fost și cea de-a 17-a Conferință regională a șefilor structurilor de criminalitate organizată din Europa de Sud-Est, care a avut loc la Brașov, în perioada 14-17 noiembrie 2022 și în cadrul căreia au fost abordate multe provocări regionale importante. Consiliul Europei a fost prezent la întrunire pentru a-și prezenta abordarea cu privire la contracararea riscurilor cibernetice și a colectării probelor electronice, oferind statelor SEPCA perspectiva cooperării sub umbrela Convenției de la Budapesta privind criminalitate cibernetică, subliniind faptul că un al doilea protocol adițional a fost adoptat recent. Ca parte a Europei, prioritățile țărilor SEPCA ar trebui să fie aliniate cu prioritățile UE, urmând modelul de succes aplicat la nivelul UE. Astfel, în cadrul reuniunii de la București, CEPOL a fost invitat să prezinte oportunitățile de formare disponibile statelor membre SEPCA, prin intermediul proiectului Parteneriatul CEPOL împotriva criminalității și terorismului – BM PaCT. Ca un nod potențial pentru combaterea criminalității organizate transnaționale în Europa de Sud-Est, SEPCA trebuie să coopereze cu toți partenerii regionali și internaționali relevanți. INTERPOL și SELEC au prezentat oportunitățile de cooperare pentru statele membre SEPCA. De asemenea, în acest cadru formal, la finele reuniunii, a fost predată Președinția Republicii Srpska. Activitatea desfășurată sub Președinția României a contribuit la dezvoltarea de noi posibilități de consolidare a cooperării pe domenii comune de expertiză, de evaluare a ultimelor tendințe în materie de criminalitate, precum și de construire a relațiilor personale între personalul autorităților de aplicare a legii din statele partenere. În marja reuniunii, la data de 12 decembrie, au avut loc discuții bilaterale între conducerea Inspectoratului General al Poliției Române și delegațiile Moldovei, Serbiei și Muntenegrului. Ca subiecte comune dezbătute, menționăm: identificarea riscurilor comune și încurajarea cooperării internaționale, prin partajarea resurselor comune, de instruire și date/informații operaționale.