“Hristos Se Naşte, slăviţi-L!”, la Liceul “Traian Vuia” din Craiova

0
183

Luni, 19 decembrie, se va organiza  FESTIVALUL – CONCURS REGIONAL “CREDINŢĂ ŞI TRADIŢIE LA ROMÂNI”, ediția a VIII-a, “Hristos Se Naşte, slăviţi-L !”, la Liceul „Traian Vuia” din Craiova, în parteneriat cu Arhiepiscopia Craiovei și Mitropolia Olteniei și Inspectoratul Şcolar Județean Dolj. Concursul valorifică personalitatea culturală deschisă, flexibilă a elevului capabil de performanţă din învăţământul preuniversitar.

Scopul concursului este acela de a da ocazia elevilor să conștientizeze importanța  credinţei creştine, cel mai puternic element al identității istorice a românilor, ale cărei semne şi caracteristici dau mărturie despre  păstrarea învăţăturii şi tradiţiei creştine aşa cum le-am primit cu toţii,  de la început. “Concursul  îşi propune conştientizarea elevilor de gimnaziu şi liceu, în legătură cu credinţa şi tradiţiile creştine, și valorificarea potenţialului intelectual şi artistic al celor capabili de performanţă. Obiectivul fundamental este centrat pe sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare, în scopul promovării credinţei şi tradiţiei creştină, valorificând cunoştinţele elevilor despre valorile spirituale româneşti, cu scopul cultivării respectului faţă de acestea şi pentru conştientizarea specificului naţional şi a conexiunilor cu valorile universale”, a precizat prof.  dr. Iuliana Gheorghe, inspector de Religie şi Învăţământ special, în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

 Un concurs cu probe clare

Concursul nu este unul simplu, aşa cum pare la prima vedere. Acesta are criterii stricte de desfășurare a probelor de concurs, pe care le prezentăm. Prima ediție a Festivalului – Concurs Naţional de religie Credinţă și Tradiţie la Români intitulată „Hristos Se Naşte, slăviţi-L!” are următoarele secţiuni:

Secțiunea IColinde tradițional românești

Secțiunea II– Tradiţii și obiceiuri de iarnă

Secțiunea III– Obiceiuri şi tradiţii legate de Sărbătoarea Nașterii Domnului, resursă educațională deschisă digitalăsub forma unui videoclip.

Fișa de înscriere va fi completată în Google Forms, la următorul link: https://forms.gle/hPVvVwvYzj8MqGfa8 , și va cuprinde datele grupului: numele şi prenumele elevilor, clasele de la care provin, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele profesorului care i-a pregătit, localitatea, județul pentru secțiunile II și III,iar pentru secțiunea a III – a fișa va cuprinde: numele şi prenumele elevului, clasa de la care provine, unitatea şcolară de provenienţă, numele și prenumele profesorului care l-a pregătit, localitatea, județul.

Nu vor fi luate în considerare documentele de înscriere care vor fi trimise după data stabilită sau care sunt incomplete.

În vederea asigurării unei participări cu un înalt nivel calitativ, vă rugăm ca în fişa de înscriere să faceţi o descriere a colindelor/tradiției pe care le veţi prezenta, să treceți denumirea pieselor muzicale/denumirea tradiției precum şi timpul aferent pentru fiecare element de spectacol.

Se vor acorda premii ( I, II, III ) și Mențiune pentru fiecare nivel de studiu și pentru fiecare secțiune.

Secțiunea I Colinde tradițional românești

 (1) Pot participa grupuri de colindători din învăţământul  gimnazial și  liceal. Grupurile participante vor fi formate din cel puțin 10 elevi.

(2) Fiecare grup va interpreta trei colinde tradițional românești în limba română. Nu se acceptă colinde însoţite de negativ.

(3) Juriul va fi format din persoane cu pregătire de specialitate. Se va ține cont de:

 1. Calitățile vocale și interpretative (intonație, claritate timbrală, aptitudine vocală, stil interpretativ) ;
 2. Prezența scenică ;
 3. Costumaţia (costum popular sau coral)
 4. Respectarea timpului, 5 minute.
 5. Nu se acceptă piese însoţite de negative.

Secțiunea IITradiţii și obiceiuri de iarna

(1)Pot participa grupuri de elevi din învăţământul  gimnazial și  liceal. Grupurile participante vor fi formate din cel puțin 10 elevi.

(2) La această secțiune se va prezenta un obicei de iarnă, care se desfășoară din Ajunul Crăciunului și până la Bobotează, specific diferitelor locuri din țară.

(3) Juriul va fi format din persoane cu pregătire de specialitate. Se va ține cont de:

 1. Originalitatea tradiţiei;
 2. Prezența scenică;
 3. Interpretarea;
 4. Respectarea timpului ( 15 – 20 minute).
 5. Autenticitatea costumelor și autenticitatea textelor.

Secțiunea III–Obiceiuri şi tradiţii legate de Sărbătoarea Nașteri Domnului (resursă educațională deschisă digitalăsub forma unui videoclip)

(1)Pot participa elevi din învăţământul  gimnazial și  liceal;

(2) Pe o lucrare poate să participe doar un profesor îndrumător şi un elev;

(3) Fiecare elev participă cu o singură lucrare;

(4) Un profesor poate coordona maxim o lucrare pe secțiune;

(5) Juriul va fi format din persoane cu pregătire de specialitate, creatoare de resurse educaționale digitale. Se va ține cont de:

 1. resursa să fie sub formă video și audio;
 2. videoclipul să cuprindă și alte acțiuni pe care le-ați programat în diapozitive (cum ar fi efecte de animație);
 3. descrierea exactă a obiceiului sau tradiţiei;
 4. autenticitatea;
 5. originalitatea prezentării;
 6. acurateţea limbajului;
 7. utilizarea regionalismelor;
 8. precizarea localității/zonei  din care s-a cules informaţia;
 9. prezentarea unei singure tradiţii sau unui singur obicei.
 10. prezentarea trebuie să respecte următoarele aspecte:
 • folosirea unnui template predefinit care să se potrivească subiectului prezentării;
 • textul pe slide să fie cât mai puțin, întărit de prezentarea audio din video;
 • folosirea imaginilor cu respectarea dreptului de autor;
 • folosirea unui text cât mai clar și cât mai vizibil;
 • adapterea prezentării la limbajul și la cunoștințele publicului;
 • prezentarea să fie făcută sub forma unei povestiri;
 • verificarea ortografiei și gramaticii textului;
 • includerea la final a unui slide care să conțină datele de contact ale elevului și profesorului îndrumător;
 • includerea la final a unui slide care să conțină bibliografia și webografia.

(6) Resursa educațională deschisă digitală ca fi salvată potrivit următorului model: NIVEL STUDIU_UNITATEA ȘCOLARĂ. Titlul lucrării, numele și prenumele elevului, clasa, numele și prenumele profesorului coordonator, școala, localitatea, județul vor apărea pe penultimul slide al resursei și în fișa de înscriere. “Resursa educațională deschisă digitală va fi completată şi trimisă pe adresa de email a coordonatorului din fiecare județ, pentru faza județeană și pe adresa de email a coordonatorului proiectului: carmenoprea.contact@gmail.com, pentru faza națională salvată după modelul: NIVEL STUDIU_UNITATEA ȘCOLARĂ. Nu vor fi luate în considerare resursele educaționale care vor fi trimise după data stabilită sau care sunt incomplete. În vederea asigurării unei participări cu un înalt nivel calitativ, vă rugăm ca în fişa de înscriere, să faceţi o descriere a obiceiului pe care îl veţi prezenta, să treceți denumirea obiceiului, vechimea lui, zona sau zonele în care se mai practică. Locul și ora susținerii lucrării vor fi comunicate înainte cu o zi de data concursului. Persoanele înscrise la faza județeană sau calificare la faza națională se vor prezenta cu 60 de minute înainte de începerea festivalului – concurs” a mai transmis Iuliana Gheorghe.