Nicio şansă să atingem ţinta de colectare selectivă de 50% din masa totală colectată

0
508

Autorităţile române au transpus, cu greu, după trei ani de zile, legislaţia privind gestionarea deşeurilor, care stipulează clar standardele în materia colectării selective a deşeurilor. Adică, ceva foarte greu pentru un popor care a lipsit ani la rândul la ora de educație civică. Gradul de colectare separată a deşeurilor municipale trebuie să fie de 50% până la finele acestui an, iar până în decembrie  2021, de 60%. Ceva foarte greu de atins…Cum asigură autorităţile din cele mai mari centre urbane din regiunea Oltenia serviciile de salubritate…se vede cu ochiul liber. Patru din cele cinci judeţe ale Olteniei (Dolj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea) au reuşit să acceseze fonduri europene pentru implementarea unor proiecte gândite pentru o gestionare integrată a deşeurilor (aşa-numitele SMID-uri). În Gorj nu s-a scris proiectul la timp și fiecare primărie își strânge gunoiul după propriile reguli.

La modul concret, vorbim despre mari firme de salubritate, cu contracte în toată ţara, care ar trebui să respecte legea şi nişte indicatori de performanţă în materia gestionării deşeurilor (pe care ar trebui să îi impună primăriile): IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Bucureşti în Dolj (fără Craiova deocamdată, unde încă mai ridică deşeurile operatorul primăriei), BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL Cluj Napoca pentru municipiul Drobeta-Turnu Severin, COMPANIA ROMPREST SERVICE SA Bucureşti pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, ROSAL GRUP SA Bucureşti (care se află în proces cu autorităţile judeţene pentru rezilierea contractului câştigat în 2018) şi POLARIS M. HOLDING SRL Constanţa pentru municipiul Târgu Jiu.

Proiectele SMID la care au aderat şi marile centre urbane Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Slatina şi Râmnicu Vâlcea sunt blocate într-o etapă sau alta, din considerente care ţin sau de autorităţile contractante (beneficiari), de membrii asociaţiilor de dezvoltare inter-comunitară sau de interesele firmelor care au contractat serviciile respective.

Birocrație și diferențe de opinii

Implementarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj este departe de finalizare, iar Craiova este departe de a atinge ţintele de colectare selectivă prevăzute de standardele europene. În municipiul Craiova, beneficiar al proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj din anul 2018, avem de-a face cu o situaţie cel puţin bizară: deşi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, din care face parte şi UAT Craiova, a desemnat în urma unei licitaţii derulate în 2018 un nou operator, respectiv societatea IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL Constanţa, fiind semnat un contract prin mai 2018 pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor, firma respectivă încă nu operează şi în Craiova, pentru că în contract s-a prevăzut o perioadă intermediară de doi ani, condiţionată de finalizarea contractului „Furnizare containere îngropate pentru colectare deşeuri municipale Craiova, lucrări şi montaj aferente, utilaje specifice acestora“, până când operatorul desemnat va presta şi în Cetatea Banilor. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL nu poate opera şi în Craiova, serviciile fiind asigurate de operatorul primăriei, SALUBRITATE CRAIOVA SRL. Cum se ocupă, ştie orice craiovean…se vorbește de o colectare selectivă undeva  sub 10% din deşeurile adunate. Și contractul de Furnizare containere îngropate pentru colectare deşeuri municipale Craiova, lucrări şi montaj aferente, utilaje specifice acestora a întâmpinat permanent piedici în implementare, de la birocraţie până la neînţelegeri şi diferenţe de opinii între constructor, Consiliul Judeţean Dolj şi Primăria Craiova. Toate acestea au dus la întârzieri repetate iar din declaraţiile autorităţilor publice făcute recent putem trage concluzia că nici finalul anului 2020 nu este cert ca dată de încheiere a acestui contract.

La fel, un contract din cadrul proiectului SMID nu este încă atribuit, respectiv cel privind operarea şi administrarea staţiilor de transfer Băileşti, Calafat, Filiaşi, Dobroeşti, transportul deşeurilor reziduale până la depozit, transportul deşeurilor reciclabile şi biodegradabile până la staţia de sortare şi compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv staţia de compostare Calafat; operarea şi administrarea staţiei de sortare Craiova-Mofleni; operarea şi administrarea staţiilor de compostare Calafat şi Craiova-Mofleni. Procedura a fost reluată anul trecut, prin decembrie, de către ADI ECODOLJ după ce fusese anulată ca urmare a contestaţiilor depuse de SC ECO SUD SA, operatorul depozitului de deşeuri din Craiova care urmăreşte obţinerea acestuia şi deţinerea unui control asupra fluxului de deşeuri colectate din judeţul Dolj. ECO SUD  a contestat în instanţă şi iniţierea noii proceduri, şi cel mai probabil, dacă nu va fi declarată câştigătoarea contractului, va contesta şi rezultatul evaluării ofertelor, toate aceste aspecte fiind de natură a adăuga noi şi noi întârzieri.

Până în prezent nu a fost operaţionalizat integral

În judeţul Olt, contractul privind colectarea şi transportul deşeurilor dintre ADI OLT-ECO și societatea ROSAL GRUP SA București, semnat la 19.09.2018, a fost reziliat în luna martie 2019, societatea neonorându-şi obligaţia de a deţine autospeciale adaptate pentru colectarea deşeurilor în municipiul Slatina, depăşind mereu termenele acordate de ADI OLT-ECO şi CJ Olt. Actul de curaj al autorităţilor, de reziliere a contractului, a determinat firma de salubritate ROSAL GRUP SA Bucureşti să intenteze un proces de anulare a respectivei decizii, pierdut de operator la Tribunalul Olt, dar în continuare în curs de soluţionare, pentru că decizia a fost atacată.

Aşa că, în prezent, în municipiul Slatina, nu se poate vorbi de o colectare separată a deşeurilor, din mai multe cauze: pe lângă incertitudinea atribuirii contractului de colectare (până la tranşarea litigiului în instanţă), containerele îngropate deja construite nu sunt prevăzute cu compartimente separate necesare colectării selective. Până la finalizarea definitivă a dosarului, serviciile de colectare a deşeurilor în municipiul Slatina au fost delegate, cu titlu provizoriu, firmei SALUBRIS SA Slatina, care nu realizează o colectare selectivă (cum poate constata cu ochiul liber orice cetăţean), neavând constrângerea asigurării infrastructurii dedicate în acest sens.

În eventualitatea în care ROSAL GRUP SA ar pierde procesul, SALUBRIS SA ar putea participa la o nouă licitaţie, iar în cazul adjudecării serviciilor de colectare, s-ar putea bucura de o poziţie de monopol în judeţul Olt, fiind deja operator al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Bălteni şi al staţiilor de transfer.