Fostul preşedinte Emil Constantinescu, oaspete al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”

0
3267

Excelenţa Sa, Emil Constantinescu, fost preşedinte al ţării (1996-2000), însoţit de soţia sa Nadia Constantinescu, s-a aflat astăzi în vizită, nu pentru prima oară, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova, interesat în mod deosebit de Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc, fiind primit de Lucian Dindirică, directorul instituţiei. Printre amintiri şi discuţii, despre rolul culturii şi al cercetării în lumea de azi a fost perfectat un parteneriat între Biblioteca Judeţeană şi Institutul de Studii Avansate Pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului, reprezentat de fostul preşedinte Emil Constantinescu. Aflat în Dolj, Emil Constantinescu a mers la biserica din satul Mischii şi la mormintele străbunicilor săi din cimitirul vechi al comunei, prilej de a omagia preotul Ioan Mincu, parohul bisericii din Mischii care a reuşit să descopere în arhivele şcolilor din Mischii, Motoci şi Mlecăneşti primele încercări de întemeiere a şcolilor de odinioară. Într-un comunicat de presă, Biblioteca Judeţeană mulţumeşte domnului preşedinte Emil Constantinescu pentru încredere şi deschidere, asigurându-l de respectul total şi de fertila colaborare întru cercetare. Într-un alt plan al discuţiei, domnul Emil Constantinescu, fondator al Institutului pentru Cooperare Regională şi Prevenirea Conflictelor, membru fondator în Comitetul Director al Clubului Politic Balcanic, dar şi al altor prestigioase instituţii europene, desfăşoară o vie activitate, recent întorcându-se de la Baku. Afabil, destins, domnia sa a salutat ideea Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc, opinând că va trezi interes deplin în rândul generaţiei tinere.