“Educaţie şi competenţe prin stagii de practică” – pentru studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii din Craiova

0
278

În luna septembrie 2020, a avut loc lansarea proiectului POCU/626/6/13/132662, cu titlul ”Educație și competențe prin stagii de practică pentru studenți din domeniul Drept și Administrație Publică”, desfășurat în parteneriat între Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept – Beneficiar și Baroul Dolj – Partener. Acesta este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare de 4.348.459,50 lei.

Proiectul își propune creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar din domeniul Drept și Administrație Publică, care își găsesc un loc de muncă, urmare a accesului la stagii de practică la potențiali angajatori, la parteneriate sustenabile cu sectorul privat, pentru facilitarea tranziției de la educație la un loc de muncă, la un sistem de informare coordonată, la servicii de consiliere și orientare profesională, axate pe dobândirea de competențe transversale, corelate cu necesitățile pieței muncii, precum și la activități de formare de competențe antreprenoriale prin întreprinderea simulată. Grupul țintă este format din studenți din ciclul de licență, specializările Drept IF și IFR, precum și Administrație Publică și studenți din ciclul Master, specializările Drept și Administrație Publică. Dintre cei 360 de membri înscriși în Grupul țintă, 200 de studenți cu cele mai bune rezultate obținute prin participarea la programe de învățare prin experiența practică (stagii de practică) la potențiali angajatori din domeniul Drept și Administrație Publică vor fi premiați. Perioada de desfășurare: 2 septembrie 2020 – 31 august 2022. Rezultatele prevăzute a fi obținute sunt următoarele: un proiect coordonat si monitorizat – contribuie la atingerea Indicatorului de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă; două conferințe de presă: una organizată la începerea implementarii proiectului, alta la finalizare – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la şcoală la viața activă; opt comunicate de presă – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă; 12 newsletter-uri – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă; o pagina web a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la şcoală la viața activă; o pagina Facebook a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiaza de sprijin pentru tranziția de la şcoală la viața activă; un afiş la sediul de implementare a proiectului – contribuie la atingere Indicator de realizare 4S129 – Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă; 243 de studenți care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant (75% din GT); 130 de studenți care îsi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant (40% din GT); 98 studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant (30% din GT); 292 studenţi absolvenți ai stagiilor de practică la un potențial angajator (90% din GT) la încetarea calităţii de participant în proiect; 72 de parteneriate/convenții de practică elaborate şi încheiate până la finalizarea proiectului cu potențiali angajatori pe minimum 36 de luni; 200 de studenți cu cele ma i bune rezultate obținute prin participarea la programe de învățare prin experiența practică (stagii de practică) premiați; un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către rețeaua instituțiilor de învățământ superior, privind nevoile lor de instruire, precum și de la instituțiile de învățământ superior către mediul privat, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieței muncii la nivel regional /local; o bază de date cu informații relevante sector privat-universitate;  patru workshopuri regionale cu potențiali angajatori organizate; un Program de servicii de consiliere şi orientare profesională axate pe dobândirea de competențe transversale corelate cu necesitățile pieței muncii dezvoltat şi implementat; 243 de studenți absolventi ai Programului de servicii de consiliere si orientare profesională (75% din GT); un Program de formare de competenţe antreprenoriale, prin întreprinderea simulată dezvoltat şi implementat; 243 de studenți absolvenți ai Programului de formare de competențe antreprenoriale, prin întreprinderea simulată (75% din GT).