Anunţ publicitar

0
502

SC Magheru Residence SRL, titulară a proiectului ”Construire 3  locuinţe colective S+P+2 (C1, C2, C3) şi refacere împrejmuire teren”, ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Construire 3  locuinţe colective S+P+2 (C1, C2, C3) şi refacere împrejmuire teren, propus a fi amplasat în Craiova,  str. General Gheorghe Magheru, nr. 17

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj din str. Petru Rareş, nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14 precum şi la următoare adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a  Agenţiei pentru Protecţia mediului Dolj.