Opt comune doljene, selectate pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică

0
433
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 215 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din 37 de judeţe. Printre acestea se numără şi opt comune din judeţul Dolj.

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Achizițiile se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a  celor 215 loturi este de 1.294.509 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea estimată este de 169.580.679 de lei fără TVA. Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, astfel încât la proceduri poate avea acces orice operator din țară sau din străinătate care îndeplinește cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie 2019.

Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat. Din Dolj au fost selectate următoarele comune : Calopăr – 8868 hectare; Teslui – 7.427 hectare; Giugiţa – 6.096 hectarea; Afumaţi – 3.129 hectare; Podari – 3.449 hectare; Dioşti – 3.081 hectare; Urzicuţa – 801 hectare şi nu în ultimul rând, Robăneşti – 3.472 hectare.
 Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: Localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.