Şomajul combătut prin investiţii în educaţie

0
250

Investiţiile în şcoli reprezintă o prioritate pentru municipalitatea craioveană. Proiectele finanţate din bugetul local, în 2015, la unităţile de învăţământ şi sumele puse de conducerea Craiovei la dispoziţia acestora dovedesc că, pariul cu procesul educaţional poate fi câştigat. Nu mai puţin de 6 investiţii finalizate în acest an au totalizat aproape 130.000 de lei. Până în prezent, din acordul cadru pentru reparaţii s-au decontat 2.874.902 de lei, beneficiare fiind peste 30 de şcoli şi licee din Craiova.

Lipsa infrastructurii de transport şi criza de personal calificat sunt considerate marile probleme ale investitorilor din economia noastră. Că şcoala românească cunoaşte o nevoie acută de acomodare la cerinţele pieţei muncii este un fapt admis şi de guvernanţi. Şomajul crescut în rândurile noilor absolvenţi trage un semnal de alarmă oricărui om din fruntea administraţie publice, mai ales, în Dolj, unde rata şomajului este capăt de tabel la mai toate informările de profil.

Investiţiile municipalităţii craiovene în educaţie au, de ceva vreme, o constanţă, atât în ceea ce priveşte volumul lucrărilor, cât şi aria de acoperire. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale preuniversitare au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea serviciilor de educaţie la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de participare a tinerilor la formarea profesională şi piaţa muncii. Ţinta este rezolvarea problemei şomajului în rândul tinerilor, prin creşterea competenţelor profesionale în relaţia cu piaţa muncii la nivelul Craiovei.

În acest context, municipalitatea şi-a stabilit ca prioritate locală, dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, asigurând astfel, premisele creşterii capacităţii de şcolarizare a unităţile din învăţământul obligatoriu şi îmbunătăţind condiţiile de acces la educaţie. Dată fiind oportunitatea finanţării proiectelor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii educaţionale, Primăria Craiova a depus spre finanţare din fonduri europene, respectiv Programul Operaţional Regional 2007-2013, o serie de proiecte pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ care necesitau intervenţii.

Două noi proiecte de reabilitare

În 2014 a fost lansat un apel de proiecte care s-a adresat autorităţilor locale şi parteneriatelor între acestea şi unităţile de învăţământ din respectiva unitate administrativ-teritorială, care aveau încheiat un contract de lucrări, dar care era sistat din lipsa fondurilor. În acest sens, au fost depuse pentru finanţare şi urmează să fie semnate contractele de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru 2 proiecte de reabilitare şi dotare corpuri de şcoală şi laboratoare, sală de sport, internat şi cantină pentru Colegiul Ştefan Odobleja şi Grup Şcolar ICM George Bibescu Craiova.

Reabilitarea Grupului Şcolar ICM George Bibescu Craiova se va face în scopul transformării în profil de arte şi meserii. Durata de implementare a activităţilor prevăzute în cererea de finanţare este de 15 luni, cu termen de finalizare 31 decembrie 2015. Lucrările presupun, aici, reabilitare corp şcoală şi corp sală de sport, reabilitare corp internat şi corp garsoniere, corp cantină şi ateliere, copertină parcare auto, amenajare interioară şi reţelele exterioare de incintă. Valoarea totală a proiectului este de 14.956.179 lei, din care contribuţie proprie în proiect 2.375.040 lei şi asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 12.581.139 lei.

Alocări masive la „Elena Cuza”

De asemenea, în procesul de pregătire pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020 municipalitatea a iniţiat demersurile pentru întocmirea documentelor de proiectare, în vederea depunerii spre finanţare, tot din fonduri europene, a două proiecte de modernizare a infrastructurii şcolare. Este vorba de: „Reabilitarea şi modernizarea la Colegiul Naţional Elena Cuza, Corp principal şi teren sport” – proiect care vine în completarea unui alt proiect finanţat tot din fonduri europene, care a vizat consolidarea şi reabilitarea a 8 săli de clasă, cantină, internat şi sală de sporturi şi de „Reabilitare şi consolidare corp central Colegiul Naţional Carol I”.

Corpul principal al clădirii Colegiului Naţional „Elena Cuza” şi terenul de sport din incinta Colegiului vor fi reabilitate şi modernizate în întregime. Rezultatele anticipate de municipalitate sunt consistente: 1.731 de elevi vor beneficia de infrastructură reabilitată, un amfiteatru cu 84 de locrui  alături de 7 săli de clasă, 9 laboratoare, o bibliotecă, un teren de sport vor fi modernizate. Proiectul se încadrează în categoriile de operaţiuni ale Axei prioritare 3, „Îmbunătăţirea infrastrcuturii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitare/modernizare/dezvoltarea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”. Valoarea totală a proiectului este de 15.176.856 lei, din care contribuţie proprie în proiect 836.027 lei şi asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 11.427.530 lei.

Colegiul Naţional „Carol I”, pe lista investiţiilor

Corpul central al Colegiului Naţional Carol I şi Teatrul Liric au intrat în atenţia conducerii municipiului Craiova. Aici, ansamblul de clădire şcoală cu forma în plan iniţial de „U” a fost executat în perioada anilor 1893-1895, cu regim de înălţime S part. + P + IE. Ulterior, între 1925-1927 s-a realizat supraetajarea şcolii ajungându-se la numărul de patru nivele (S part. + P+ 2E). În intervalul 1930- 1933 s-au realizat noi lucrări de extindere a spaţiilor funcţionale prin executarea unui amfiteatru de 700 de locuri pentru Liceul Carol I, alipit corpului de clădire bară orizontală (aripa principală), fără rost de tasare şi dilatare. Prin acest concept s-a schimbat într-o direcţie negativă şi conformarea structurală plană a întregului ansamblu, din forma de „U” în „E”.

Pentru această investiţie, deja, a fost încheiat contractul pentru întocmirea documentaţiei de proiectare şi urmează ca proiectul să fie depus spre finanţare în următoarea perioadă de programare 2014-2020. În cadrul investiţiei va fi reabilitat corpul de clădire şcoală care cuprinde: 9 săli de clasă, 2 cabinete, 3 laboratoare, bibliotecă, birouri, magazie, arhivă şi încăpere centrală termică.

Proiecte finalizate

Investiţiile finanţate din bugetul local în anul 2015 la unităţile de învăţământ şi finalizate au ajuns la suma de 129.000 de lei. Cea mai mare investiţie, 60.000 de lei, a fost la Seminarul Teologic Ortodox Sf. Grigorie Teologul. Aceasta a constat în achiziţia şi montajul unui sistem de topirea gheţii şi a zăpezii de pe acoperişuri, jgheaburi şi burlane. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară a beneficiat de 29.000 de lei în vederea schimbării destinaţiei de spaţiu pentru morărit în spaţiu pentru activităţi de instruire practică în specializarea alimentaţie publică şi turism. Sprijinul pentru dotarea cu instalaţii de utilizare a gazelor naturale a fost adresat Liceului „Traian Vuia”, Şcolii Gimnaziale „Nicoale Romanescu” şi Grădiniţei cu program prelungit „Căsuţa Fermecată”.

La dispoziţia unităţilor de învăţământ a fost pusă suma de 2.305.000 lei pentru reparaţii curente, care nu sunt cuprinse în acordul cadru – în principal instalaţii şi reparaţii pardoseli la sălile de sport. Din această sumă a fost decontată, până în prezent, suma de 125.439 lei.

Până la data de 04.09.2015 a fost decontat din acordul cadrul pentru reparaţii construcţii la unităţile de învăţământ suma de 2.874.902 lei. Beneficiare sunt 7 grădiniţe, 11 şcoli gimnaziale, 11 licee. Dintre grădiniţe, cea mai mare sumă decontată – 120.527 lei a fost la „Căsuţa cu Poveşti”. La şcolile gimnaziale „Alexandru Macedonski” şi „Nicolae Bălcescu” s-au folosit 100.203 lei, respectiv 100.007 lei. Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” se situează în topul decontărilor cu 441.658 lei.