Din patrimoniului cultural al comunităţii cehilor din Eibenthal, judeţul Mehedinţi

0
829

La Casa Universitarilor are loc astăzi, începând cu ora 16.00, un nou eveniment cultural din cadrul proiectului „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”, Grant SEE, implementat de Universitatea din Craiova. De această dată, invitaţi sunt reprezentanţi ai comunităţii cehe din Eibenthal, judeţul Mehedinţi. Aşteptaţi la eveniment sunt toţi cei ce doresc să cunoască aspecte inedite din istoria acestei comunităţi, inclusiv rolul pe care l-au avut şi îl au minorităţile etnice în climatul socio-cultural din Oltenia.

Universitatea din Craiova, prin Facultatea de Litere, în parteneriat cu Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române  şi Institutul Norvegian de Teologie din Oslo, Norvegia, implementează în perioada 2014-2015 proiectul „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale”, finanţat în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, Grant SEE.

În cadrul acestuia, astăzi, ora 16.00, la Casa Universitarilor din Craiova se desfăşoară un nou eveniment cultural, având ca invitaţi reprezentanţi ai comunităţii cehe din Eibenthal, judeţul Mehedinţi. «Localnicii sunt numiţi „pemi”, cuvânt care a derivat din „boemi” sau „boemiemi”, adică „locuitorii Bohemiei”. Tradiţia numelui s-a păstrat, un argument fiind numele grupului folcloric „Boemia”, grup prezent la eveniment. Generaţia de copii din acest grup va susţine un moment artistic sub genericul „Sărbătorile maiului”. Datorită aşezării geografice, satul izolat a conservat tradiţiile, limba, obiceiurile, constituind un adevărat fenomen cultural», explică conf. univ. dr. Gabriela Rusu, expert comunicare, adăugând că „această comunitate reprezintă o valoare culturală şi istorică inestimabilă”.

Proiectul „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din Oltenia în contextul diversităţii culturale” oferă şanse culturale egale tuturor minorităţilor etnice din Oltenia prin promovarea pertinentă a fiecăreia. Proiectul susţine diversitatea culturală prin apariţia primului studiu interdisciplinar în care se regăsesc, în oglindă, trecutul şi prezentul fiecărei minorităţi etnice (bulgari, greci, evrei, italieni, cehi, armeni, albanezi, sârbi, rromi) ca identităţi multiple, prin tradiţii, obiceiuri, modul de abordare a educaţiei şi a societăţii din perspectivă interculturală.