„Şanse egale pe piaţa muncii din Oltenia – Soluţii Integrate”

0
89

Ieri, s-a lansat la Craiova, la sala de conferinţe a Hotelului Flormang, proiectul cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Şanse egale pe piaţa muncii din Oltenia – Soluţii Integrate”. Beneficiarului proiectului este Asociaţia PRO CIVICA Oltenia, reprezentată la conferinţa de presă de managerul de proiect, Cora Gabriela Sanda.

Reprezentantul PRO CIVICA a spus că obiectivul general al proiectului constă în consolidarea principiului egalităţii de şanse şi de gen pe piaţa muncii şi în viaţa publică locală, cu scopul de a facilita accesul egal la ocupare şi dezvoltare profesională pentru femeile din judeţele Dolj şi Olt. „Vom consolida acest principiu prin furnizarea de formare, inclusiv calificare/recalificare în domenii cerute pe piaţa muncii şi prin acţiuni menite să elimine stereotipurile de gen din societate şi mass media locală şi regională”, a precizat Cora Gabriela Sanda.

Proiectul urmăreşte o îmbunătăţire a capacităţii de integrare pe piaţa muncii a 280 de femei din judeţele Dolj şi Olt prin facilitarea accesului gratuit la cinci programe de formare profesională. „Dintre obiectivele specifice ale proiectului unul ar fi legat de îmbunătăţirea spiritului antreprenorial pentru 30 de femei din judeţul Dolj şi sprijinirea a cinci dintre acestea în demararea unei activităţi independente. Pe de altă parte, proiectul mai urmăreşte şi o schimbare a atitudinii populaţiei din judeţul Dolj vizavi de rolul femeilor în domeniile profesionale, prin popularizarea poveştilor de succes ale femeilor, prin sensibilizarea partenerilor sociali şi eliminarea stereotipurilor de gen din societate şi din mass-media”, a  explicat manager de proiect.

Grupul-ţintă, 380 de persoane

Grupul-ţintă al acestui proiect vizează 380 de persoane, din care 280 de femei vor dobândi o nouă calificare cerută pe piaţa muncii; 30 de femei de etnie rromă îşi vor dezvolta potenţialul antreprenorial; alte 30 de femei de etnie romă vor lua parte la sesiuni de informare privind necesitatea prevenirii riscurilor de îmbolnăvire şi 20 de operatori mass-media de la nivel regional ce vor lua parte la sesiuni de formare şi combatere a inegalităţilor de gen.

„Proiectul lansat astăzi, contribuie la promovarea politicilor Uniunii Europene şi României privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, incluziunea socială şi nediscriminarea”, a mai spus Cora Gabriela Sanda. Proiectul se va derula pe parcursul a 18 luni de zile, iar parteneri în acest proiect sunt SC Beladi SRL şi Asociaţia Global Help, ambele din Craiova.