România şi alte state membre, vizate de o procedură de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în domeniul justiţiei

0
299

Drepturi procedurale: Comisia îndeamnă România şi alte şapte țări din UE să pună în aplicare legislația UE privind dreptul de a avea acces la un avocat.

Comisia Europeană a decis să trimită următoarelor șase state membre ale UE:România, Austria, Italia, Polonia, Suedia și Țările de Jos o scrisoare de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a Directivei privind dreptul de a avea acces la un avocat Directiva 2013/48/UE. Comisia a decis, de asemenea, să trimită un aviz motivat Slovaciei și un aviz motivat suplimentar Bulgariei.

Directiva stabilește norme minime privind dreptul unei persoane suspectate de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de arestare. Directiva prevede, de asemenea, că persoanele suspectate au dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate. Comisia a analizat modul în care cele șase state membre au transpus directiva în legislațiile lor naționale și a identificat anumite lacune în ceea ce privește drepturile copiilor.

Directiva garantează că, începând cu primele etape ale reținerii de către poliție, copiii nu pot fi privați de libertate fără ca o persoană terță adecvată să fie informată cu privire la acest lucru. Lacunele identificate se referă la informarea unui adult adecvat, în cazul în care informarea titularului răspunderii parentale cu privire la privarea de libertate ar fi contrară intereselor superioare ale copilului. Cele șase state membre (Austria, Italia, Polonia, România, Suedia și Țările de Jos) au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a clarifica acest aspect, iar în caz contrar Comisia poate decide să le trimită un aviz motivat. În ianuarie 2017, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Bulgariei și Slovaciei pentru neîndeplinirea obligației de a notifica Comisiei normele naționale care pun în aplicare acest act legislativ al UE.