Reguli pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul profesional şi tehnic

0
501

Ministerul Educaţiei Naţionale a făcut cunoscute precizările referitoare la încadrarea, în anul şcolar 2018 – 2019, a personalului didactic, care predă materii din cadrul ariei curriculare „Tehnologii”. Astfel, norma didactică se calculează pentru numărul de săptămâni ale anului şcolar, respectiv 34, pentru învăţământul profesional şi tehnic (învăţământul profesional, liceu – filiera tehnologică, învăţământul postliceal), numărul săptămânilor putând fi mai mare, până la 38, pentru tehnician de telecomunicaţii, clasa XI-a, ciclul superior al liceului. În funcţie de calificarea profesională şi de nivelul de calificare, precum şi de modul de organizare a activităţii şcolare a unităţii de învăţământ (elaborarea schemei orare, parteneriatul cu agentul economic), structura poate fi diferită, cuprinzând, prin alternanţă, mai multe module: săptămâni simple (fără pregătire practică); mixte – învăţământ teoretic şi practică; pregătire practică comasată/stagii de practică. Indiferent de numărul săptămânilor prevăzute în planurile cadru şi de structură, calculul normei se face tot în funcţie de numărul standard de 34 de săptămâni, cu câte 18 ore, în cadrul profesorilor, şi cu 24 de ore pentru maiştri instructori/profesori de instruire practică. Pentru personalul didactic din învăţământul special, rămâne acelaşi calcul pe săptămână, dar cu două diferenţe: 16 ore pentru profesori; 20 pentru profesori educatori şi cei de instruire practică. Personalul didactic de predare din învăţământul secundar şi terţiar nonuniversitar, din cel special, precum şi personalul de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I, a căror solicitare de reducere a normei didactice a fost aprobată de către consiliile de administraţie, vor fi încadraţi prin reducerea normei cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului.