Ce ne facem cu gunoiul rezidual?

0
2102

Problemă mare greu surmontabilă, cu Depozitul Ecologic Mofleni care nu mai deţine licenţă de operare, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare Pentru Serviciile de Utilitate Publică (ANRPC) de la 12 mai a.c.. Eco Sud  mai poate opera încă 90 de zile, potrivit Legii 51/2006 dar dacă nu îşi reglează chestiunile legate de licenţă, situaţia se complică realmente. Depozitul ecologic de deşeuri solide urbane şi industriale asimilabile a fost inaugurat în 2005, ca urmare a contractului de asociere cu Consiliul Local al municipiului Craiova, agreat cu 3 ani mai devreme. Fluxul mediu lunar de deşeuri la Eco Sud se ridică la 10.000 de tone, în condiţiile în care deserveşte municipiul Craiova şi comunele judeţului cu care nu are contract. Negocierile, dar şi diligenţele privind obţinerea unui contract de delegare par mai degrabă inoperante.