Anunţ U.A.T. MUNICIPIUL CALAFAT

0
194

ANUNT PUBLIC

U.A.T. MUNICIPIUL CALAFAT, cu sediul administrativ in Calafat, strada Tudor Vladimirescu nr. 24, Titular al proiectului ”Constructia de locuinte de serviciu str. B-dul de Centura Calafat , fn, Municipiul Calafat, judetul Dolj, regim inaltime P+3E, 20 U.L.”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj  în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Constructia de locuinte de serviciu str. B-dul de Centura Calafat , fn, Municipiul Calafat, judetul Dolj, regim inaltime P+3E, 20 U.L.”, propus a fi amplasat în in Municipiul Calafat, Bulevardul de Centura .

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dolj din Craiova, strada Petru Rares, nr.1, în zilele de L-J, între orele 8-16 şi vineri între orele 8-14,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Dolj.