Anunţ S.C. COMAT DOLJ S.A.

0
232

CONVOCATOR

                      

Consiliul de Administratie al S.C. COMAT DOLJ S.A. convoaca ADUNAREA GENERALA  A ACTIONARILOR in data de 28.05.2020,  ora 10.00 la sediul societatii din Craiova, str. Sararilor nr. 31, cu urmatoarea ordine de zi:

  • Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie;
  • Aprobarea Raportului Auditului Financiar Extern privind situatia financiara pe anul 2019;
  • Aprobarea bilantului si a situatiilor financiare pe anul 2019;
  • Aprobarea B.V.C. 2020;
  • Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar pe anul 2019;
  • Diverse

Daca la prima adunare nu se va intruni cvorumul prevazut de lege, o a doua sedinta A.G.A. ordinara se convoaca pe data de 29.05.2020,  ora 10.00.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTARTIE

Serban Ungureanu