Anunţ S.C. CĂPŞUNĂRIE REZIDENŢIAL S.R.L.

0
289

ANUNŢ

S.C. CĂPŞUNĂRIE REZIDENŢIAL S.R.L.,  titular al proiectului CĂPŞUNĂRIE REZIDENŢIAL  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CĂPŞUNĂRIE REZIDENŢIAL , propus a fi amplasat în MALU MARE, SAT PREAJBA,  T79, P1, jud. DOLJ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareş, nr.1, jud Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.