Scriitorii craioveni au Dicţionarul lor

0
67

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” oferă specialiştilor din ţară şi, implicit, publicului larg un nou instrument de lucru şi de informare: „Dicţionarul biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova”, apărut la Editura „Aius”, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Dolj. Elaborată de Lucian Dindirică (coordonator), Lavinia Dumitrescu, Daniela Popescu şi Vasilica Anghel, lucrarea cuprinde informaţii, însoţite de fotografii, despre 102 din cei 106 membri (în anul 2010) ai Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova: date biografice, formaţia intelectuală, opera, activitatea în cadrul cenaclurilor, debutul literar, premiile obţinute, referinţe critice. Valoarea şi utilitatea lucrării au fost apreciate – la lansarea care a avut loc joi, 14 aprilie – atât de preşedintele Filialei craiovene a USR, conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, cât şi de ceilalţi invitaţi la manifestare.

La necesitatea apariţiei „Dicţionarului biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova” – lucrare ce se alătură altora, la fel de valoroase, publicate sub egida Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” – s-a referit chiar unul dintre autori, Lavinia Dumitrescu: «Ideea apariţiei aparţine colegei noastre Mariana Urzică, de la Biroul de Informare Bibliografică, şi a venit dintr-o necesitate. În realizarea bibliografiei locale, activitate specifică muncii de bibliotecă, ne-am confruntat deseori cu problema cunoaşterii anumitor informaţii despre scriitorii zonali. Dacă pentru membrii altor filiale ale Uniunii Scriitorilor din România am găsit lucrări de referinţă actualizate, chiar pagini web, pentru Filiala Craiova nu am regăsit o lucrare actualizată şi completă. Acestea au fost motivele care au condus la realizarea acestui Dicţionar, fără pretenţii exhaustive, în care sunt cuprinşi scriitorii craioveni, membri activi în anul 2010. Din păcate, doi dintre ei au decedat pe parcursul realizării acestei lucrări – Marin Beşteliu şi Mircescu Alexandru».

Prof. dr. Tudor Nedelcea, cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. NicolaescuPlopşor” al Academiei Române, care semnează şi Prefaţa lucrării, a adăugat că autorii au solicitat tuturor scriitorilor un CV, după modelul „Dicţionarului General al Literaturii Române”, care a impus norme de lucru. «Pentru cei care nu au răspuns acestei solicitări, autorii s-au văzut nevoiţi să completeze datele acestora din diverse surse de informare, aflate în bibliotecă, motiv pentru care unele fişe de autori conţin date sumare, cu referinţe critice aflate pe ultima copertă a cărţii. Alţii au fost „prea cooperanţi” cu ei înşişi, trecându-şi în fişă şi date neesenţiale, care nu aveau legătură cu literatura şi la care s-a renunţat. Aşadar, dimensiunea fişelor biobibliografice ale personajelor cărţii nu înseamnă, implicit, şi valoarea acestora, ci ea este dată de mărimea surselor de documentare», a mai spus Nedelcea.

Prezent la lansarea Dicţionarului, conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, a apreciat strădania colectivului bibliotecii doljene de a oferi specialiştilor, dar şi publicului larg, această lucrare de referinţă şi a subliniat necesitatea ei atât în prezent, cât şi pentru generaţiile viitoare. «Lansarea acestui Dicţionar biobibliografic este un moment pe care îl putem considera semnificativ din mai multe puncte de vedere. În primul rând pentru că dintotdeauna suflarea intelectuală românească s-a plâns, pe bună dreptate, de lipsa instrumentelor de lucru reactualizate. Fiecare filială a USR are nevoie de asemenea lucrări, al căror rost este de informare şi de expunere a valorii membrilor lor. E important să afle şi alţii din ţară, şi nu numai, ceea ce cuprinde acest Dicţionar», a menţionat Gabriel Coşoveanu.