A început „Luna Plantării Arborilor”

0
96

„Luna  Plantării Arborilor”, sărbătoare  dedicată reînvierii  naturii,  datează, în România, din anul 1936,  fiind lansată la iniţiativa ilustrului silvicultor Marin Drăcea. Denumită, iniţial, „Sărbătoarea sădirii arborilor”, apoi „Luna Pădurii”a reprezentat  de-a  lungul timpului un prilej  de  sensibilizare a  largului   public   cu privire  la importanţa  pădurilor, al rolului  esenţial al acestora în menţinerea echilibrului ecologic.  Denumirea actuală – „Luna  plantării  arborilor” – este  legiferată  prin Codul  Silvic.

crestem impreunaÎn perioada 15 martie – 15  aprilie, Direcţia Silvică Dolj desfăşoară  o  serie de acţiuni  ce constau  în principal în plantări  de  puieţi forestieri, cu participarea personalului silvic, a elevilor, studenţilor şi membrilor  comunităţilor  rurale  şi  urbane, precum şi manifestări  care  au  ca  obiectiv dezvoltarea conştiinţei forestiere în  rândul  tinerei generaţii,  după cum a  precizat  Daniel Răţoiu, purtător de cuvânt al Direcţiei Silvice  Dolj.

La rândul său,  Silviu  Nuţă,  director al instituţiei, a menţionat: «În campania  de împăduriri  din  primăvara  anului  2017,  ne  propunem realizarea întregului  program de  48  ha  împăduriri integrale, 71  ha refaceri  şi  268 ha  completări,  prin utilizarea a  peste  1.29  de milioane  de puieţi. Aşa cum spunea iniţiatorul acestui eveniment,   Marin Drăcea,  „pădurea este   izvorul  sănătăţii noastre trupeşti  şi  sufleteşti, izvorul  energiei  româneşti,  ea  reprezintă, în ultimă instanţă,  liniştea, belşugul  şi tăria  neamului”. Trebuie  să  completez, alături  de colegii  mei,  că, prin funcţiile  ei  multiple,  pădurea  a avut, deţine  şi  va avea o importanţă existenţială,  reprezentând un important  stâlp  de rezistenţă  al întregului  sistem ecologic  din spaţiul  nostru geografic, suport  al  celui mai bogat  tezaur de informaţie genetică  şi  ecologică  de  o excepţională valoare  pentru viitor”.

Un vizionarism care a  plecat  din  anii  interbelici

Aşa cum aminteam, ideea revigorării fondului  silvic îi aparţine   eminentului Marin  Drăcea, considerat  unul  dintre  vizionarii silviculturii româneşti.  Acesta  s-a  născut  în  1885 şi, până  la  sfârşitul  vieţii  (1958), şi-a  dedicat  întreaga   carieră dezvoltării ştiinţelor silvice,  iar  întreaga  sa  operă   ştiinţifică a  intrat  în  atenţia Academiei Române,  în  anul  1991.  După cel  de-al  II-lea  Război  Mondial, a  intrat în dizgraţie, iar,  pentru prima dată, lucrările sale  au  fost  scoase, parţial, la  lumină, în  1978.  Rămân în urma sa multe realizări: înfiinţarea Institutului de Cercetări  şi  Experimentaţie  Forestieră (1933); punerea  pe  picioare  a  Casei  Autonome a Pădurilor  Statului  (1930). În   epocă  a  fost asemuit  cu un  alt corifeu şi prieten, Gheorge Ionescu Siseşti, de  numele  căruia  se leagă  agricultura românească modernă.