O polemică… simpatică!

0
763

Luni, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal, a fost aprobată hotărârea privind predarea către ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI”-SA a amplasamentelor situate în municipiul Craiova, în vederea executării obiectivului de investiţii „Realizare construcţie pasaj, pe strada Gârleşti (la intersecţia cu calea ferată)”. Hotărârea menţionează în corpul ei (art. 1) predarea, pe bază de protocol, a două amplasamente –terenuri- cu categorie de folosinţă drum, libere de sarcini, în suprafaţă totală de 7915 mp. Evident, hotărârea de Consiliu Local a fost însoţită de referatul de aprobare nr. 45318/2024, raportul nr. 48770/2024, întocmite de Direcţia patrimoniu, raportul de avizare nr. 49518/2024 elaborat de Direcţia juridică, asistenţă de specialitate şi contencios administrativ. Prin hotărârea menţionată, municipiul Craiova se obligă ca după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat să menţină destinaţia acestuia şi să asigure mentenanţa pe o perioadă de minim 15 ani. Avizul CNI (nr. 349636 din 10 octombrie 2023) confirmă că obiectivul a fost introdus pe lista sinteză a subprogramului „Drumuri de interes local şi drumuri de interes judeţean”. Întreaga documentare prealabilă este realmente încărcată, cuprinzând un extras de carte funciară emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj, plan de situaţie, documente urbanistice ş.a.m.d.. Valoarea întregii investiţii depăşeşte 120 milioane lei. A fost aprobat studiul de fezabilitate şi predat amplasamentul către CNI. Până aici lucrurile sunt clare ca lumina zilei. Sau par a fi. Pasajul, din iniţiativa primarului Craiovei, rezolvă o problemă mai veche, considerată multă vreme insurmontabilă. Comentariile apărute ulterior pe reţelele de socializare, aparţinând unor potenţiali contracandidaţi ai actualului primar, la alegerile locale din acest an, sunt din păcate defazate, ca să nu le numim doar „răutăcioase”. Şi nu fiindcă primarul Craiovei este imun la critică. Dar nici nu poţi să „strângi semnături” pentru… construirea pasajului sau pentru „neconstruirea” lui pe amplasamentul stabilit. Sunt detalii tehnice riguroase, în faţa cărora primarul Craiovei –Lia Olguţa Vasilescu- nu poate avea niciun punct personal de vedere, decât cu riscul de a se vedea într-o ipostază nedorită. Mai exact contrazisă de specialişti în materie. Cu cât ne apropiem de orizontul alegerilor locale, primarului în mandat i se caută „nod în papură”, numai că polemici de factură facilă devin şi simpatice, dar şi… ridicole. Nu exclud ca Primăria Craiova să aibă… fisuri, inadecvări, derapaje, dar nu poate fi suspectată de somnolenţă depresivă. Asta e. Primăriţa Craiovei are stil, ţinută, personalitate, iradiază normalitate, vorbeşte clar româneşte, are simţul firescului şi vocaţia comunicării cordiale, ca să nu mai vorbim de disponibilităţile ei politicoase. Şi dacă figurile noastre publice ar semnăna cu ea, lucrurile ar avea o altă evoluţie. N-a prea avut timp de moţăială, în mandatul fertil pe care îl încheie. Şi e unul încărcat. Asta ca o părere. În fine, scena contracandidaţilor va cuprinde –sunt semnale- portrete pitoreşti, hiperactive, mândre că există, pendulând între zglobiu şi patetic. Din păcate nu se pot revendica de la nimic concret, măsurabil, promiţător, în activitatea anterioară, ca să poată conta într-o competiţie arbitrată… de alegători. Pentru sfârşitul acesta de săptămână ne-am mirat destul. Aşteptăm nerăbdători săptămânile viitoare, fiindcă rezerva de născociri uimitoare e inepuizabilă.