Ieri : Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României

0
66

I.               ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantități de păcură necesară asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populației din municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transmiterea obiectivului de investiții Canal magistral Siret-Bărăgan” din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională “Apele Române”, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 II.            HOTĂRÂRI

1.     HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu

2.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie ”Prof.dr.G.K. Constantinescu”

3.     HOTĂRÂRE privind emiterea autorizaţiei de mediu pentru Societatea Naţională “Nuclearelectrica” S.A. Sucursala ”CNE Cernavodă”- Unitatea nr.1 şi Unitatea nr.2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă”

4.     HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului-Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

5.     HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Centrului de Geodinamică din subordinea Academiei Române

6.     HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional al Carpaților Răsăriteni

7.     HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil situat în judeţul Sibiu din domeniul privat al statului, în domeniul public al acestuia şi în administrarea Curţii de Conturi, precum şi înscrierea în anexa nr.33 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.     HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” Bucureşti, instituție publică în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptățite

9.     HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea tribunalelor

10.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 9,9991 ha, în vederea realizării obiectivului “Continuarea lucrărilor miniere în perimetrul de licenţă al UMC Tismana – Tismana I”

11.  HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor-Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva

12.  HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii de Supraveghere Financiară

13.  HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

14.  HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2019

15.  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului listei de susținători care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019

16.  HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

17.  HOTĂRÂRE pentru recunoașterea Fundației “Lycée Français Anna de Noailles” ca fiind de utilitate publică

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea schemei de minimis privind ”Programul de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare” şi încadrarea schemei de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

2.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de minimis în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român

IV.     PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial, precum şi pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Biroului Unic de Înmatriculare în cadrul RAR

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii