Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj: „Pentru Comitetul Regiunilor, 2015 reprezintă momentul unui nou început”

0
129

Preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa, a fost ales vicepreşedinte al Comitetului Regiunilor (CoR), în cadrul sesiunii plenare constitutive desfăşurate la Bruxelles şi dedicate desemnării noii conduceri a acestui organism reprezentativ al autorităţilor locale şi regionale din Uniunea Europeană. În cadrul sesiunii plenare constitutive de la Bruxelles, a fost aleasă noua structură de conducere a CoR, mandatul de preşedinte revenindu-i lui Markku Markkula, reprezentantul Consiliului Local al oraşului finlandez Espoo, în timp ce noul prim-vicepreşedinte este Karl-Heinz Lambertz, preşedintele Parlamentului Comunităţii Germanofone din Belgia.  

Ion Prioteasa este membru al Comitetului Regiunilor din 20 noiembrie 2008 şi a condus delegaţia României la CoR începând din 17 septembrie 2012. „Încrederea pe care mi-au acordat-o colegii din Comitetul Regiunilor, prin desemnarea mea pentru această demnitate, mă onorează, pentru că vorbim despre una dintre instituţiile cele mai importante din spaţiul comunitar şi, deopotrivă, despre un for care dă greutate vocii administraţiei locale şi regionale şi o face să conteze cu adevărat în adoptarea deciziilor majore la nivelul Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, este şi o mare responsabilitate, deoarece Comisia Europeană, Consiliul UE, dar şi Parlamentul ne consultă de fiecare dată când sunt luate hotărâri care vizează autorităţile locale şi care îşi produc efectele în sectoare-cheie, precum educaţia, sănătatea sau piaţa muncii”, a subliniat şeful administraţiei doljene.

Promovarea viziunii despre dezvoltare durabilă

Preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa  a mai spus că prin această nominalizare va putea susţine, bineînţeles, cu sprijinul colegilor din CoR, interesele comunităţilor locale din România la acest nivel şi ar putea promova viziunea despre dezvoltare durabilă, construită pe pilonii bunei guvernanţe, care să acţioneze în spiritul asigurării coeziunii teritoriale şi al atenuării decalajelor între regiunile Uniunii Europene. „Pentru Comitetul Regiunilor, 2015 reprezintă şi momentul unui nou început, în care sunt redefinite obiectivele strategice ale acestei instituţii, urmărindu-se consolidarea rolului său în parcursul legislativ comunitar, în acord cu priorităţile deja enunţate de Comisia Europeană. Prin activitatea sa, CoR îşi propune să garanteze o mai bună coordonare între politicile UE pentru diferitele sectoare şi palierele de autoritate, fie că ne referim la cea centrală, regională sau locală, precum şi să asigure în procesul decizional informaţii relevante privind efectele la nivel teritorial”, a mai spus Ion Prioteasa.

O reaşezare a competenţelor comisiilor specializate

În lumina acestor noi orientări conturate la început de mandat, în cadrul şedinţei Biroului CoR desfăşurate cu această ocazie s-a procedat şi la o reaşezare a competenţelor comisiilor specializate ale Comitetului Regiunilor, sens în care am fost desemnat să activez în două dintre aceste structuri – cea pentru Politică Economică şi cea pentru Resurse Naturale. „Sunt două comisii cu o importanţă aparte, ţinând cont că printre domeniile lor de acţiune se numără dezvoltarea rurală şi Politica Agricolă Comună, sănătatea publică, politica privind IMM-urile, piaţa internă, dar şi cea din domeniul concurenţei“, a declarat preşedintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

Comitetul Regiunilor este structura reprezentativă a autorităţilor locale şi regionale din Uniunea Europeană, fiind format din 350 de membri, provenind din toate cele 28 de state ale UE.