„Democrație europeană pentru cetățeni informați”

0
82

Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova anunță lansarea Proiectului comunitar „Democrație
europeană pentru cetățeni informați. Evaluarea transparenței decizionale și accesului
cetățenilor la informațiile publice în instituțiile publice din municipiul Craiova”.
Proiectul se va derula în perioada Ianurie 2019 – Decembrie 2020 și are ca obiectiv principal
evaluarea gradului de asimilare a valorilor democratice promovate de Uniunea Europeană la nivelul
instituțiilor publice din municipiul Craiova.
În implementarea acestui proiect vor fi utilizate instrumente de monitorizare și dezbatere publică
oferite de legislația națională și europeană în domeniu.
Rezultatele proiectului vor fi comunicate periodic și vor fi cuprinse în Buletinul informativ intitulat
”Carta Democrației Locale în Municipiul Craiova”. Acest buletin informativ va fi transmis
organizațiilor neguvernamentale de profil din Craiova și din România, precum și Parlamentului
European și Comisiei Europene, la nivelul organelor cu competență în domeniu.
Asociația PRO DEMOCRAȚIA – Club Craiova își propune să identifice zonele de vulnerabilitate din
instituțiile publice ale municipiului Craiova sub aspectul transparenței decizionale și accesului
cetățenilor și jurnaliștilor la informațiile cu caracter public, să sesizeze Justiția în cazurile în care se
vor identifica abuzuri comise de persoane numite și/sau alese în funcții publice și să contribuie la
reafirmarea valorilor Uniunii Europene la nivelul municipiului Craiova.
Instituțiile publice care vor fi monitorizate în cadrul acestui proiect sunt din următoarele domenii de
activitate: administrație publică, învățământ superior, sistemul socio-medical și de asistență socială,
protecția mediului, cultură și administrarea fondurilor europene.