Laboratoare inteligente pentru şcoli, prin PNRR

0
287
Un ghid al solicitantului pentru „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior”, finanțat prin Investiția 9 a fost lansat în dezbatere publică de ministerul Educației, pe edu.ro.  Vor putea obține finanțare unitățile de învățământ secundar superior, publice sau private acreditate (colegii, licee, licee tehnologice, școli profesionale, inclusiv cele cu clase de învățământ dual). Suma disponibilă este 117.499.800 euro, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C15: Educație, Pilonul VI. Banii, până la 60.000 euro pe laborator inteligent nu includ și asigurarea mentenanței.

FOTO:arhivă

Prin PNRR, pentru această investiție, este vorba de minimum 1.100 laboratoare inteligente („smart lab-uri”). În ghid se precizează că toate cheltuielile de mentenanța a echipamentelor sunt trecute la categoria neeligibile prin fondurile PNRR, iar acestea vor fi suportate integral de către beneficiar, adică de licee, colegii și școli profesionale. “Un laborator inteligent este un spațiu dotat cu echipamente digitale, care poate susține procesul de predare, învățare, evaluare la toate disciplinele”, se precizează în comunicatul Ministerului Educației. “Tehnologia aplicată și învățarea cu ajutorul proiectelor și problemelor (Project Based Learning) poate facilita învățarea personalizată. În plus, laboratorul permite abordarea tuturor stilurilor de învățare, permițând fiecărui elev să lucreze potrivit propriului ritm. Conceptul de laborator inteligent, de la hardware/software și kituri de construcție, până la curriculum și evaluare, funcționează integrat pentru a sprijini învățarea practică. Laboratoarele inteligente vor fi piloni pentru dezvoltarea competențele digitale necesare pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și de meseriile viitorului,” scrie Ministerul Educației pe Edu.ro. Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr@edu.gov.ro, până la data de 20.12.2022, ora 23:59.

Ce poate fi achiziţionat

a) pentru filiera teoretică pot fi achiziționate: laboratoare virtuale,
vizualizatoare hibride, platforme e-learning, laboratoare de lingvistică, roboți educaționali multifuncționali, instrumente educaționale de tip realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR), module de învățare robotică, alte software-uri educaționale și echipamente specifice etc.

b) pentru filiera tehnologică pot fi achiziționate: simulatoare cu realitate augmentată/virtuală (VR/AR), sisteme integrate de pregătire practică cu instrumentație virtuală și software multimedia, roboți educaționali multifuncționali, senzori de mișcare, de umiditate, module de învățare robotică, plant lab educațional, alte software-uri și echipamente educaționale specifice etc.

c) pentru filiera vocațională pot fi achiziționate: mănuși/căști VR compatibile, microfoane dinamice, programe de randare, programe de tip CAD, sisteme înregistrare, alte software-uri educaționale și echipamente specifice etc.

Un laborator inteligent trebuie să coste 60.000 euro, iar ținta asumată prin PNRR pentru această investiție este de minimum 1100 laboratoare inteligente de informatică.

50% din buget va fi alocat pentru partea de trunchi comun obligatorie pentru
toate unitățile de învățământ secundar superior.

50% din buget va fi alocat opțional și diferențiat, pentru echipamente
tehnologice de tip „smart lab”, în funcție de nevoia identificată și asumată la nivelul unității de învățământ secundar superior.

În ghid se precizează că toate cheltuielile de mentenanța a echipamentelor sunt trecute la categoria neeligibile prin fondurile PNRR, iar aceste cheltuieli vor fi suportate integral de către beneficiar.

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate eligibile unitățile de învățământ secundar superior, care depun aplicații pentru cheltuielie aferente dezvoltării a unui laborator integrat inteligent, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă și cu ordinele emise de ministrul educației cu privire la aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipament tehnologic. Cheltuielile dezvoltării laboratorului inteligent implică echipamentele digitale integrate (inclusiv mobilier ergonomic specific), ce vizează partea de trunchi comun și cea diferențiată conform filierei, conținutul educațional, echipamentele de asigurarea funcționalității, cât și sesiunile de instruire ale cadrelor didactice. Pentru a respecta calendarul îndeplinirii țintelor PNRR, planul de achiziții trebuie stabilit astfel încât procedurile să fie finalizate până la data: 31 martie 2025.

Condiții generale de eligibilitate a cheltuielilor

a) să fie necesare pentru realizarea proiectului, să corespundă unor activități eligibile prevăzute în proiect
b) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii și să conducă la atingerea țintei/jalonului;
c) să fie angajate și plătite, în condițiile legii, începând cu data de 1 februarie 2020 și până pe data de finalizare a proiectului, respectiv 31 martie 2025, doar dacă se face dovada că sunt realizate în vederea atingerii obiectivelor proiectului și cu respectarea termenelor prevăzute la punctul 2.1;
d) să fie însoțite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate și identificate;
e) să nu contravină prevederilor PNRR;
f) să fie cuprinse în bugetul proiectului;
g) să respecte prevederile legislației comunitare și naționale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește regimul achizițiilor publice, prin respectarea legislației în vigoare;
h) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor aplicabile;
i) să fie în conformitate cu contractul de finanțare, încheiat între coordonatorul de reformă/investiție și beneficiar.

j) să fie însoțită de documente justificative;
k) să nu fi făcut obiectul altor finanțări publice, în condițiile legii.

Proiectele se depun exclusiv online, prin platforma electronică dedicată PNRR, cu respectarea termenului limită de depunere menționat în Secțiunea Informații și indicații cu privire la utilizarea platformei electronice dedicată PNRR .