Criza energetică: PE susține planurile de stimulare a utilizării surselor regenerabile de energie

0
242
Propunerea va accelera procedura de acordare a autorizațiilor pentru noi instalații din surse regenerabile, precum panourile solare sau turbinele eoliene, sau adaptarea celor existente.

În amendamentele adoptate, eurodeputații au redus perioada maximă de aprobare a noilor instalații de la douăsprezece la nouă luni, dacă sunt situate în așa-numitele „zone de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile”. Aceste zone vor fi definite de fiecare stat membru, în funcție de capacitatea sa de a instala surse regenerabile de energie într-un ritm mai rapid. În cazul în care autoritatea competentă nu răspunde până la termenul limită, autorizația sau cererea se consideră a fi aprobată, prin acord tacit.

În afara acestor domenii, procesul de autorizare nu ar trebui să depășească 18 luni, spun eurodeputații, față de doi ani, așa cum s-a propus inițial. În ceea ce privește retehnologizarea centralelor de energie regenerabilă existente, eurodeputații doresc ca procesul de acordare a autorizațiilor să nu depășească șase luni.

Atunci când stabilesc normele pentru zonele de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile desemnate, țările UE trebuie să evite sau, dacă nu este posibil, să reducă în mod semnificativ impactul negativ asupra mediului care poate apărea în astfel de zone. Aceste zone nu vor putea include siturile Natura 2000, parcurile și rezervațiile naturale, precum și rutele de migrație identificate pentru păsări și mamifere marine, cu excepția suprafețelor artificiale și construite, cum ar fi acoperișurile, parcările sau infrastructura de transport. Eurodeputații au adăugat, de asemenea, dispoziții pentru a se asigura că publicul este implicat înainte de alegerea unei locații pentru o instalație și înainte ca o zonă de accelerare a proiectelor de energie din surse regenerabile să fie desemnată.

Stimularea instalării panourilor solare pe clădiri și a pompelor de căldură

Propunerea include, de asemenea, o obligație pentru țările UE de a se asigura că autorizațiile de instalare a panourilor solare pe clădiri sunt eliberate în termen de o lună. Pentru instalațiile cu o putere mai mică de 50 kW, ar fi suficientă o procedură simplă de notificare. Instalarea panourilor solare ar putea fi scutită de obligația de a efectua o evaluare a impactului asupra mediului, propun eurodeputații. Procesul de autorizare a instalării pompelor de căldură nu trebuie să depășească o lună.

Pentru a aduce mai multă energie din surse regenerabile în rețea, deputații au inclus, de asemenea, elemente ale unei propuneri recente a Comisiei prezentate în cadrul așa-numitei „proceduri de urgență”, astfel încât majoritatea dispozițiilor să intre deja în vigoare în 2023