„Eminescu”, o lucrare de anvergură a criticului şi istoricului literar Tudor Nedelcea

0
1453

Autor a mai multor cărţi de bună calitate, craioveanul Tudor Nedelcea, un scormonitor în arhivele vremii, animat de un refinat spirit patriotic, lansează lucrarea sa intitulată „Eminescu”, o pledoarie pentru integritatea personalităţii marelui scriitor. Beneficiind de o prefaţă din partea academicianului Mihai Cimpoi şi o post-faţă din partea prof. dr. Victor Crăciun, lucrarea editată cu sprijinul primăriei Dumbrăveni (Suceava) reaşează gândirea eminesciană cu seriozitate, calm, conştiinţa perenităţii la o manieră incitantă. Cercetător aplicat, scotocitor de arhive şi de bibliografii, erudit, Tudor Nedelcea la capătul unei trude imense a reuşit o lucrare complexă, demnă de a-şi găsi locul în orice bibliotecă serioasă.