Lansare de proiect european, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din Craiova

0
425

Asociația de Consultanță și Consiliere Economico-Socială Oltenia, în parteneriat cu Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, în calitate de Partener 1, Școala Gimnazială Filiași, în calitate de Partener 2 și Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești, în calitate de Partener 3, implementază, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2023 proiectul „EDU ACCES”, Cod SMIS 2014+: POCU/987/6/26/153940, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i. – Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.

FOTO: arhivă

Obiectivul general vizează crearea unui program integrat de educație nonformală în sistem outdoor, prin amenajarea a trei spații în curtea a trei unități de învățământ (Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova, Școala Gimnazială Filiași și Liceul Tehnologic ”Alexandru Macedonski” Melinești) din județul Dolj, pentru 370 de elevi și cadre didactice/ personal de sprijin, prin măsuri integrate de prevenție, măsuri transpuse în activități de educație nonformală în sistem outdoor. Printre rezultatele prevăzute, se numără: trei spații outdoor amenajate, 370 de elevi și cadre didactice/ personal de sprijin, participanți activi la cercurile interactive de educație și care conștientizează importanța educației nonformale în sistem outdoor, 40 de cadre didactice/ personal de sprijin, absolvenți ai unui curs de perfecționare profesională acreditată în domeniul organizării și furnizării educației nonformale, 330 de elevi beneficiari ai programelor socio-educaționale de dezvoltare cognitivă și orientare școlară și profesională, în vederea identificării unui profil individual, implementarea atelierelor “Strong Young Minds” susținute de către 20 de cadre didactice/ personal de sprijin, perfectionațe în cadrul proiectului, 120 de elevi beneficiari ai CLUBULUI ALTFEL. Valoarea totală a proiectului este de 1.726.739,32 lei, din care 16.370,38 lei reprezintă cofinanțarea. Lansarea proiectului va avea loc pe 17 noiembrie, la ora 10:00, la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”.