“Să lucrăm împreună pentru un viitor comun!”

0
327

Beneficiind de o finanţare prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Patronatul Local al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii (PLIMM) Calafat implementează pe parcursul a 10 luni proiectul: “Să lucrăm împreună pentru un viitor comun!”, având ca partener Asociaţia “Prosperitatea Europeană” din Vidin,  Bulgaria. Aplicaţia abordează Axa prioritară nr. 3: Dezvoltare Economică şi Socială, Domeniul de intervenţie 3.3: Cooperarea “People-to-people”. Ieri, în sala de şedinţă a Casei de Cultură, din Calafat a avut loc prezentarea proiectului. Ionel Dumitrescu, preşedinte PLIMM Calafat a precizat că partenerii îşi propun să realizeze un model pilot pentru susţinerea şi colaborarea comunităţilor locale pentru viitorul comun în zona Calafat – Vidin, pentru o dezvoltare economică durabilă şi coeziune socială, cu acordarea egalităţii de şanse. Sunt vizate: implicarea participării active a comunităţilor locale în activităţi comune; determinarea atractivităţii si potenţialului regiunii Calafat – Vidin; stimularea dezvoltării economice şi sociale comune prin intermediul unui instrument comun de atragere a investiţiilor străine. „Ca rezultate palpabile, proiectul urmăreşte să producă un Forum de investiţii Calafat-Vidin, un set de produse mediatice de promovare şi o Campanie informaţională internaţională şi înfiinţarea unor Centre de suport pentru cooperare si investişii la Vidin şi Calafat”, a subliniat Ionel Dumitrescu, preşedinte PLIMM. Grupurile ţintă vizate prin proiect sunt comunităţile din oraşele Calafat şi Vidin, agenţi economici, administraţia publică şi sectorul civil.