Acad. Dinu C. Giurescu: Un gest care onorează întreaga comunitate culturală craioveană

0
600

„Eu sunt aici ca acasă. Mă simt foarte bine. Mă simt acasă, pur şi simplu! Printre prieteni, printre cunoscuţi, printre oameni care împărtăşesc aceleaşi valori”, a mărturisit, ieri, cu sinceritate şi emoţie, academicianul Dinu C. Giurescu, venit la Craiova pentru a semna actul de donaţie a fondului personal de carte către Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”. Totodată, reputatul istoric a înmânat instituţiei manuscrise ale propriilor lucrări, însemnări şi obiecte care au aparţinut atât domniei sale, cât şi tatălui, Constantin C. Giurescu, şi bunicului, Constantin Giurescu. Toate se vor constitui într-o secţie în cadrul bibliotecii doljene, ce îi va purta numele. În semn de recunoştinţă „pentru întreaga activitate desfăşurată în slujba istoriei, ca şi pentru decizia de a dona fondul de carte”, acad. Dinu C. Giurescu a primit o Diplomă de Onoare, înmânată de Lucian Dindirică, managerul instituţiei. Acesta i-a apreciat gestul ca fiind „unul care onorează întreaga comunitate culturală craioveană” şi l-a asigurat că „acest tezaur tipărit va fi foarte bine păstrat şi valorificat”.

Semnarea actului oficial pentru constituirea fondului de carte „Acad. Dinu C. Giurescu” la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” s-a făcut, ieri, în prezenţa managerului instituţiei, Lucian Dindirică, a administratorului public al judeţului Dolj, Florin Stancu, dar şi a unui notar. Toate volumele şi documentele donate de reputatul istoric care vor intra în patrimoniul bibliotecii doljene îşi vor găsi locul într-o sală în care „va fi reconstituită cât mai fidel cu putinţă atmosfera propice studiului şi cercetării”, au precizat reprezentanţii instituţiei, întregită de câteva obiecte vechi. Între acestea, şi un fişier din lemn, de sfârşit de secol al XIX-lea, singura piesă de mobilier care s-a mai păstrat de la bunicul domniei sale.

„Mă leagă de Craiova o seamă de lucruri”

„De ce am ales Craiova? Pentru că mă leagă de Craiova o seamă de lucruri”, a declarat acad. Dinu C. Giurescu, emoţionat să descopere în colecţiile Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” o carte cu autograful tatălui său, din 6 iunie 1922. „În afară de prezenţa părintelui meu aici, când avea doar 21 de ani –probabil că abia terminase liceul, mă leagă doctoranzii pe care i-am avut, apoi un volum omagial pe care Universitatea din Craiova l-a tipărit la împlinirea a 100 de ani de la naşterea tatălui meu. Atunci, la lansarea lucrării, m-am oprit aici, la bibliotecă, şi când am văzut cu câtă grijă este păstrată cartea, cu câtă grijă reconstituie climatul cultural, chiar al fondatorilor – soţii Aman, a început să ne nască în mintea mea ideea de a-i dona întreg fondul de carte pe care îl am. Acum cu atât mai mult sunt bucuros că l-am dat (…), când am văzut cu câtă pricepere, eficacitate şi energie directorul de-aici conduce instituţia”, a mărturisit istoricul.

„Am convingerea că acest fond de carte, manuscrise şi alte obiecte se vor păstra aici”

Dinu C. Giurescu a menţionat că fondatorul bibliotecii familiei este bunicul domniei sale, Constantin Giurescu, „primul din familie care a mers la liceu, apoi la facultate, devenind mai târziu conferenţiar la universitate”. „El a dat o anumită marcă tuturor colecţiilor de documente, fiecare legată într-un anume fel. (…) Tata a preluat biblioteca şi a îmbogăţit colecţiile. Iar eu am crescut în această atmosferă, în mijlocul cărţilor, a fişelor, bucurându-mă vederea lor. (…) Am continuat apoi eu să mă îngrijesc de bibliotecă, dar schimbând profilul ei, pentru că mă ocupam mai ales de istorie contemporană, românească şi europeană”, a povestit domnia sa. „Azi am bucuria şi liniştea să-mi donez biblioteca, fiindcă am asistat de mai multe ori la cum se împrăştie toate valorile în momentul în care cel care le deţine nu mai există. Am convingerea că acest fond de carte, manuscrise şi alte obiecte se vor păstra aici, la Craiova”, a mai spus acad. Dinu C. Giurescu.

Plachetă din partea Consiliului Judeţean Dolj, ca simbol al preţuirii

Nobilul gest i-a fost răsplătit cu o Diplomă de Onoare din partea bibliotecii, dar şi cu o plachetă din partea Consiliului Judeţean Dolj şi a preşedintelui Ion Prioteasa, înmânată de administratorul public al judeţului Dolj, Florin Stancu, «în semn de profundă apreciere pentru întreaga activitate academică şi didactică, precum şi pentru contribuţia însemnată pe care şi-a adus-o la crearea unui preţios izvor de cunoaştere pentru generaţiile prezente şi viitoare, prin valoroasa donaţie de carte făcută Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”». Ca simbol al preţuirii, o altă plachetă a fost acordată bibliotecii, «pentru îndelunga şi fructuoasa activitate depusă în slujba păstrării şi promovării valorilor autentice ale culturii naţionale şi universale, de-a lungul celor 105 ani de existenţă instituţională, precum şi pentru contribuţia deosebită pe care o are la educarea generaţiilor tinere, pentru care constituie o sursă nepreţuită de cunoaştere».

***

Venirea la Craiova i-a prilejuit acad. Dinu C. Giurescu şi prezentarea ultimei cărţi apărute, în urmă cu câteva zile, sub egida Academiei Române, la Editura Enciclopedică – „Istoria românilor”, volumul X („Românii în anii 1948-1989”).

 

Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman”:

«Despre personalitatea acad. Dinu C. Giurescu se pot spune multe. Este greu să exprimi, în doar câteva cuvinte, calda recunoaştere a unei activităţi remarcabile, a unei vieţi puse în slujba aflării adevărurilor trecute, pe care timpul, nemilos în rapiditatea cu care se scurge, încearcă să le ascundă. Profesor de vocaţie şi strălucit cercetător al istoriei noastre, s-a afirmat, în lungul şir al anilor, ca un extraordinar învăţător, un veritabil deschizător de drumuri şi inimi. Unul care şi-a făcut o datorie sfântă nu doar din predarea istoriilor, ci mai cu seamă din responsabilizarea şi sensibilizarea românilor cu privire la valorile şi principiile autentice ale poporului nostru. (…) Cu muncă şi multă pasiune, distinsul academician Dinu C. Giurescu a creat o operă cărturărească demnă de aceea a iluştrilor înaintaşi ai domniei sale – tată şi bunic, aplecându-se cu predilecţie asupra desfăşurărilor de forţe, asupra mutaţiilor şi avatarurilor epocii contemporane. (…) Îi mulţumim dascălului, academicianului, dar, înainte de toate, Omului Dinu C. Giurescu pentru că ne-a ales».

Acad. Dinu C. Giurescu:

«Eu sunt aici ca acasă. Mă simt foarte bine. Mă simt acasă, pur şi simplu! Printre prieteni, printre cunoscuţi, printre oameni care împărtăşesc aceleaşi valori. Avem o punte de legătură – preocuparea pentru carte, pentru păstrarea unui climat cultural într-o epocă în care sentimentul naţional este tot mai slab, în care la şcoală este o disoluţie a identităţii noastre. Suntem într-o epocă de cumpănă… Şi singurele locuri în care această cumpănă e dată puţin la o parte şi se menţine identitatea noastră sunt biblioteca şi şcoala, acolo unde profesorii îşi fac datoria. (…) E important să ai locuri, să ai instituţii pe care te poţi rezema, în care poţi să-ţi găseşti un punct de sprijin, de echilibru».