Anunţ public GTGM CONSTRUCTII SRL

0
331

Solicitare oferta preturi

                                                                                                                                    GTGM CONSTRUCTII SRL, cu sediul în localitatea CRAIOVA, Str. BICAZ., nr. 6, Judetul DOLJ, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J16/1518/2022, CUI: 46313170 reprezentata de CARAGEA TUDOR-GABRIEL avand calitatea de Administrator, va solicita sa ne transmiteti o oferta pentru achizitia de echipamente în cadrul proiectului cu titlul:  INFIINTARE FIRMA PRESTARI SERVICII – LUCRARI DE CONSTRUCTII.’’, Sprijin acordat studentilor antreprenori, conform Innotech Student, POCU/829/6/13/140140.

Lot 1

Obiectul contractului: achizitioanrea unui INCARCATOR FRONTAL ARTICULAT (dotat cu SISTEM DE ILUMINARE SI OMOLOGARE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE, LAMA DE ZAPADA ,FURCI ) – 1buc (cod CPV) 43250000-0 si care sa indeplineasca caracterisiticile tehnice minimale, detaliate in Specificatiile tehnice ce pot fi solicitate la sediul social al societatii.

Lot 2

Obiectul contractului: achizitioanrea unui ANSAMBLU COFRAJE – 8buc (cod CPV )  45223820-0 si care sa indeplineasca caracterisiticile tehnice minimale, detaliate in Specificatiile tehnice ce pot fi solicitate la sediul social al societatii.

Lot 3

Obiectul contractului: achizitioanrea unei POMPE ŞAPA EGALIZARE – 1buc si FURTUN ŞAPA EGALIZARE – 1buc  (cod CPV )  42122000-0 si care sa indeplineasca caracterisiticile tehnice minimale, detaliate in Specificatiile tehnice ce pot fi solicitate la sediul social al societatii.

Prestatorul va indeplini urmatoarele cerinte minime:

  1. Demonstrarea capacitatii de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare);
  2. Prezentarea unui document care sa cuprinda informatii reale/actuale cu privire la:
  • structura acţionariatului/asociaţilor;
  • obiectul de activitate al ofertantului;

Receptia echipamentelor: se va face pe baza de proces verbal de receptie in prezenta ofertantului.

Plata echipamentelor: Decontarea echipamentelor se va face în lei, pe baza facturii fiscale în original, însoţită de procesul verbal al recepţiei, după recepţionarea echipamentelor.

Termen de plată: maxim 30 zile de la emiterea şi comunicarea facturii.

Se poate acorda avans de până 100% din valoarea contractului.

Tip si durata contract: contract de furnizare a echipamentelor, durata contract pana la maxim 6 luni de la plata avansului. Termen de livrarea a echipamentelor: maxim 5 luni de la semnarea contractului de furnizare.

Garantie acordata echipamentelor: minim 12 luni de la punerea in functiune a echipamentelor.

Adresa la care se transmite oferta financiara si tehnica este la sediul GTGM CONSTRUCTII SRL, în localitatea CRAIOVA, Str. BICAZ, nr. 6., Judetul DOLJ, persoana de contact: CARAGEA TUDOR GABRIEL nr. tel. 0754039334.

Termen de depunere oferte: maxim 7 zile calendaristice de la data publicarii prezentei solicitari.

Prezentul anunt se completeaza cu informatiile cuprinse in Specificatiile tehnice, document ce poate fi solicitat la sediul social al societatii.