Anul şcolar începe fără manuale la clasele mici, dar cu obligaţii pentru profesori şi elevi

0
72

Anul şcolar 2014-2015 începe astăzi fără manuale noi pentru clasele I şi a II-a şi fără schimbări la examenele naţionale şi admiterea în liceu, dar cu un regulament ce integrează reguli de conduită în unităţile de învăţământ, un contract educaţional cu părinţii şi obligaţii pentru profesori şi elevi, subliniază Mediafax. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar este o premieră a ultimilor zece ani pentru şcolile din România. Proiectul acestui regulament, făcut public de Ministerul Educaţiei, include atât prevederi privind conduita cadrelor didactice şi a elevilor, cât şi obligaţii ale părinţilor, una dintre acestea fiind aceea de de a asigura, conform prevederilor legale, frecvenţa şcolară a copilului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor.

În privinţa profesorilor, regulamentul stabileşte că aceştia trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil, fiindu-le interzis să desfăşoare acţiuni care pot afecta viaţa intimă, privată şi familială a elevilor. Conform aceluiaşi regulament, elevii nu vor mai putea folosi telefonul mobil în timpul orelor şi, totodată, le va fi interzis să deţină, să consume sau să comercializeze, în şcoli şi în afara acestora, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc. Regulamentul prevede şi că unităţile de învăţământ preuniversitar vor încheia un contract educaţional cu părinţii sau tutorii copiilor, în care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, iar neîndeplinirea obligaţiilor asumate de şcoală va constitui abatere disciplinară.

Manualele de clasa I şi a II-a se lasă aşteptate

Din acest an şcolar, 2014-2015, elevii claselor I şi a II-a ar urma să înveţe după manuale noi, inclusiv în variantă digitală. Pentru realizarea acestora, Ministerul Educaţiei a organizat o licitaţie, care a fost însă contestată de unele edituri. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a decis, pe 10 septembrie, continuarea procedurii pentru reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licitaţiei pentru realizarea manualelor şcolare, după ce trei contestaţii au fost admise, şase admise în parte şi două respinse. O zi mai târziu, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a susţinut că întârzierea noilor manuale pentru clasele I şi a II-a este din vina „celor care au blocat procedura” şi a asigurat elevii, cadrele didactice şi părinţii că acestea vor ajunge în şcoli imediat ce licitaţia se va finaliza.

Ponta: Marile bătălii dintre firme întârzie tipărirea manualelor

Premierul Victor Ponta a asigurat că va lua „măsuri fără nici un fel de ezitare” dacă se va dovedi că au existat „nereguli” sau „greşeli” făcute de MEN în organizarea licitaţiilor pentru manualele şcolare. Prezent, sâmbătă după-amiază, la Sinaia, unde a participat la o dezbatere pe teme de agricultură, acesta a afirmat că există „o mare bătălie” între firmele care au pierdut şi cele care au câştigat contractele pentru realizarea manualelor şcolare. „Manuale noi nu au mai fost făcute din 2004. După zece ani şi după o muncă destul de laborioasă facem o reformă importantă, pentru că sunt manuale digitale. Asta înseamnă că orice copil va putea, inclusiv în Moldova, să le descarce. Toate licitaţiile s-au făcut, vă daţi seama că nu a fost foarte simplu, toată lumea, mai puţin clasele I şi a II-a, au finalizat toate procedurile. Pentru clasele I şi a II-a s-au depus foarte multe contestaţii. Şi există, într-adevăr, o mare bătălie între cei care au pierdut licitaţiile şi cei care vor să le facă manuale ca în secolul XXI. (…) Dacă există vreo neregulă sau ceva, o greşeală din partea ministerului, cu siguranţă voi lua măsuri fără nici un fel de ezitare, dar trebuie să înţelegeţi că legile şi dreptul la contestaţie şi deciziile în acest sens întârzie nu doar manuale, întârzie foarte multe lucrări de infrastructură, licitaţii publice”, a afirmat Victor Ponta.

Mai multe materii opţionale

O altă noutate a acestui an şcolar este aceea că elevii vor putea alege materii opţionale de pe o listă mai largă decât cea din 2013-2014. Astfel, elevii din clasele a III-a şi a IV-a vor putea învăţa despre arhitectură şi mediul construit, iar elevii din liceele de muzică vor putea studia istoria jazzului. Asta după ce ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a aprobat, prin ordin de ministru, programa şcolară pentru disiplina opţională „De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit” pentru clasele a III-a şi a IV-a. Timp de o oră pe săptămână, elevii acestor clase se vor familiariza cu modul în care se construieşte mediul, dar şi cu elemente minimale de arhitectură. Programa propune şi activităţi în aer liber, centrate pe identificarea în realitate a conceptelor învăţate în clasă. Au fost aprobate, de asemenea, şi programele şcolare pentru învăţământul liceal, profilul artistic, specializarea Muzică, destinate disciplinelor opţionale „Muzică vocală de jazz – muzică uşoară” şi „Istoria jazzului”. Prima disciplină vizează elevii din ciclul liceal, clasele IX – XII, iar cea de-a doua elevii din clasele a XI-a şi a XII-a.

O veste bună: la examenele naţionale nu se schimbă nimic

Anul şcolar 2014-2015 nu aduce însă noutăţi în privinţa organizării şi desfăşurării examenelor naţionale şi a admiterii în liceu. Astfel, după algoritmul inaugurat anul trecut, media de admitere în liceu se va calcula ca medie ponderată între media de la evaluarea naţională (75%) şi media notelor din gimnaziu (25%). Evaluarea Naţională din 2015 a elevilor din clasa a VIII-a se va desfăşura la aceleaşi discipline ca cele din acest an, examenele vor fi supravegheate video, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc în trei etape. Programele pentru disciplinele la care va fi susţinută Evaluarea Naţională din 2015 sunt aceleaşi cu cele din ultimii patru ani, respectiv cele aprobate în 2010 prin ordin al ministrului Educaţiei. În anul şcolar care începe astăzi vor fi evaluaţi şi elevii claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, aceste verificări fiind introduse, în premieră, în 2013-2014. Evaluările sunt programate în perioada mai-iunie, pentru a se vedea nivelul de pregătire al elevilor din aceste clase. Rezultatele nu se trec în catalog, nu se afişează şi nu sunt făcute publice. Şi, tot la fel ca anul trecut, vor fi organizate simulări ale examenelor naţionale, pe care le vor susţine atât elevii claselor terminale (a VIII-a şi a XII-a), cât şi cei de clasa a XI-a, pentru a se familiariza cu bacalaureatul.